Filmska osnovna šola

Filmska osnovna šola je 5-letni nacionalni projekt Art kino mreže Slovenije, ki skozi regionalna usposabljanja in spletno platformo usposablja pedagoge osnovnih šol o filmu in filmski vzgoji.

O projektu

KRATEK POVZETEK O IZVEDBI PROJEKTA IN AKTUALNE POTREBE TER IZZIVI NA PODROČJU FILMSKE VZGOJE

STRATEGIJA FILMSKE OSNOVNE ŠOLE

Programi strokovnih usposabljanj po šolskih letih

2020/2021: NOVI SVETOVI DOKUMENTARNEGA FILMA

ABC dokumentarnega filma sklop A (3 ure) sklop B +C (32 ur)
Učenje poslušanja (3 ure)
Filmsko-kritiška delavnica (8 ur)
Strokovno srečanje ob filmu Khatte - Izbira svobode (3 ure)
Kdo se boji videa? (3 ure)
Ogled filma za pedagoške kolektive (glede na dolžino filma)
 v oklepaju časovno ovrednotenje posameznega usposabljanja

Zgibanka 2020/2021

EVALVACIJA 2020/2021

2019/2020: IGRANI FILM V BLIŽNJEM PLANU

 v oklepaju časovno ovrednotenje posameznega usposabljanja

ZGIBANKA 2019/2020

Evalvacija 2019/2020

2018/2019: PRILOŽNOSTI IN IZZIVI ANIMIRANEGA FILMA V ŠOLI
 

 v oklepaju časovno ovrednotenje posameznega usposabljanja

Zgibanka FOŠ_Solsko leto 2018/2019

Evalvacija 2018/2019

2017/2018: FILMSKA VZGOJA V UČILNICI IN V KINU
 

Katalog filmske vzgoje v AKMS 2017/18

Evalvacija 2017/2018

Časovni obseg programa usposabljanj 2017/2018