ABC igranega filma: B

FOŠ

Produkcijska delavnica igranega filma, ki obsega teoretski uvod in praktični del, bo udeležence vodila od osnov filmskega jezika do ustvarjalnega procesa snemanja kratkega igranega filma, hkrati pa bo ponudila praktične napotke za izvedbo ustvarjalne delavnice v razredu. Delo bo potekalo v skupinah.

---
ABC igranega filma pripravljamo v sodelovanju z umetnico na področju filma in videa Ano Čigon, Društvom za razvoj mehkega pristanka Krško, s Filmskim društvom Film Factory ter posameznimi filmsko-vzgojnimi strokovnjaki.