ABC dokumentarnega filma: B + C

FOŠ

Delavnico dokumentarnega filma bomo začeli s postajo B, kjer bodo udeleženci v živo skupaj z mentorji izpilili vnaprej pripravljen koncept filma in zastavili plan snemanja. Do postaje C bodo udeleženci samostojno, v skupini ali z učenci posneli kratki dokumentarni film in opravili grobo montažo, pri čemer jim bodo na daljavo na voljo njihovi mentorji. Postajo C sestavljata dve spletni srečanji, na katerih bodo udeleženci prejeli odzive na svoje delne izdelke in nadaljnje napotke za delo do zaključenega filma. Skupen časovni obseg usposabljanja (B + C) s samostojnim delom je 32 ur.

Mentorji na delavnicah so mlade slovenske režiserke in režiserji Ana ČigonPeter BizjakMaja PrettnerAna Trebše in Vid Hajnšek ter filmski pedagogi Dženi RostoharTomaž Pavkovič (DZMP Krško) in Sandi Skok.

Termini in prijava

Termini B: 
8. 1. 2021, 14:30–19:30 (Postojna)
14. 1. 2021, 14:30–19:30 (Radovljica)
20. 1. 2021, 14:30–19:30 (Ptuj)
28. 1. 2021, 14:30–19:30 (Brežice)

Termini C: Spletna evalvacija bo potekala v dveh terminih v marcu ali aprilu 2021.

Število mest na delavnici B + C  je omejeno na 30 oziroma določeno v skladu s priporočili NIJZ.
Prijave se začnejo 30. novembra 2020.

---
A je del usposabljanja ABC dokumentarnega filma, ki obsega predavanji s projekcijo kratkih dokumentarnih filmov (A) in delavnice dokumentarnega filma (B + C).