ABC dokumentarnega filma: B + C

FOŠ docx

Delavnico dokumentarnega filma bomo začeli s postajo B, kjer bodo udeleženci na spletnem srečanju skupaj z mentorji izpilili vnaprej pripravljen koncept filma in zastavili plan snemanja. Do postaje C bodo udeleženci samostojno, v skupini ali z učenci posneli kratki dokumentarni film in opravili grobo montažo, pri čemer jim bodo na daljavo na voljo njihovi mentorji. Postajo C sestavljata dve spletni srečanji, na katerih bodo udeleženci prejeli odzive na svoje delne izdelke in nadaljnje napotke za delo do zaključenega filma. Skupen časovni obseg usposabljanja (B + C) s samostojnim delom je 32 ur.

Mentorji na delavnicah so mlade slovenske režiserke in režiserji Ana ČigonPeter BizjakMaja PrettnerAna Trebše in Vid Hajnšek ter filmski pedagogi Dženi RostoharTomaž Pavkovič (DZMP Krško) in Sandi Skok.

Termini in prijava

Termini B: 
7. 1. 2021, 15:30–19:00, ZOOM srečanje
14. 1. 2021, 15:30–19:00, ZOOM srečanje
20. 1. 2021, 15:30–19:00, ZOOM srečanje
28. 1. 2021, 15:30–19:00, ZOOM srečanje

Termini C: Spletna evalvacija bo potekala v dveh terminih v marcu ali aprilu 2021.

Število mest na delavnici B + C  je omejeno na 30. Prijave se začnejo 30. novembra 2020.

---
B+C je del usposabljanja ABC dokumentarnega filma, ki obsega predavanji s projekcijo kratkih dokumentarnih filmov (A) in delavnice dokumentarnega filma (B + C).

Konceptualni načrt