S FOŠ v kino!

FOŠ docx

S FOŠ v kino! omogoča v šolskem letu 2017/18 brezplačen ogled in refleksijo priporočenih filmov za strokovne delavce osnovnih šol v sodelujočih kinematografih. Namen dejavnosti je spodbujanje ogleda filmov v kinodvoranah, seznanjanje z aktualno filmsko produkcijo kakovostnega filma ter krepitev kompetenc skozi individualno evalvacijo. V letošnjem šolskem letu napovedujemo predvidoma 250 brezplačnih ogledov priporočenih filmov.

Delovni list

Arhiv priporocenih filmov 2017/18

O USPOSABLJANJU

Kako se prijaviti?
Prijavite se na naslov filmska-os@artkinomreza.si. Ob prijavi prejmete izkaznico S FOŠ v kino!, ki jo natisnete in z njo izkazujete vključenost v dejavnost na blagajni sodelujočih kinematografov. Brez izkaznice brezplačen ogled filma ni možen.

Kaj so priporočeni filmi?
Priporočeni filmi so filmi po izboru Filmske osnovne šole, ki izhajajo iz kataloga Filmska vzgoja v Art kino mreži Slovenije (2017/18) oziroma Kataloga izbranih filmov za vzgojno-izobraževalne ustanove programa Kinobalon, Kinodvor. Mesečni seznam priporočenih filmov, ki se predvajajo v sodelujočih kinih, najdete na spletni strani Šola filma - predstavitev usposabljanj.

Kdaj si lahko ogledate priporočene filme?
Strokovni delavci osnovnih šol si lahko priporočene filme ogledate v vseh terminih rednega sporeda sodelujočih kinematografov. Za filme in termine rednega programa obiščite spletno stran izbranega kinematografa ali se obrnite na kontaktno osebo.

Kdo so sodelujoči kinematografi?
Dejavnosti se lahko udeležite v izbranih kinematografih AKMS ter dveh kinematografih izvenmreže, in sicer: Delavski dom Trbovlje, Kulturni center – Delavski dom Zagorje ob Savi, Kulturni dom Krško, ZIK Črnomelj, Javni zavod Kinodvor, Kino Sora Škofja Loka, Kino »Svoboda« Žiri, Kino Vrhnika, Mestni kino Domžale, Linhartova dvorana Radovljica, Kino Pivka, Kinogledališče Tolmin, Kosovelov dom Sežana, Kulturni dom Nova Gorica, Filmsko gledališče Idrija, Kino Velenje, Kino Šmarje pri Jelšah, Kino Rogaška Slatina, Mestni kino Metropol, Mestni kino Ptuj, Kulturni dom Slovenij Gradec, KCK Kočevje, Kulturni dom Brežice.

Kaj je potrebno storiti ob prihodu v kino?
Za prevzem brezplačne vstopnice na blagajni pokažete izkaznico S FOŠ v kino! ter v pripravljeno listo prisotnosti ob vašem imenu vnesete naslov filma, datum ogleda in podpis. 
Izjema: V kolikor ste si film ogledali v lastni režiji (na šolski projekciji, posebnem dogodku ipd.) in vpis na evidenčno listo ni bil potreben, se podpišite na izpolnjen delovni list.

Kje se nahaja delovni list za evalvacijo in do kdaj ga je potrebno izpolniti?
Delovni list za evalvacijo, namenjen individualni refleksiji ogledanih filmov, se nahaja na spletni strani Šola filma - predstavitev usposabljanj. Delovni list za posamezni film je potrebo izpolniti v pisni ali elektronski obliki ter poslati na mail filmska-os@artkinomreza.si do konca vsakega meseca.

Časovno vrednotenje dejavnosti 
Vsakokratna udeležba na dejavnosti S FOŠ v kino! je časovno ovrednotena s 150 min (ogled filma: 90 min; evalvacije prek delovnega lista: 60 min).

Odgovori na pogosta vprašanja:
Vključeni v projekt niso zavezani k "minimalnemu" številu ogledanih filmov.
Število ogledov priporočenih filmov na osebo ni omejeno (do skupne kvote 250 brezplačnih ogledov).
Če strokovni delavec ne odda izpolnjenega delovnega lista po ogledu filma, Filmska osnovna šola ne priznava udeležbo na dejavnosti.
Če si strokovni delavec ogleda film v lastni režiji (na šolski projekciji, posebnem dogodku ipd.) se mu udeležba na dejavnost prizna ob oddaji podpisanega delovnega lista.

Za vse dodatne informacije se obrnite na nas na filmska-os@artkinomreza.si.