Spletna učilnica

Obiščite spletno učilnico Filmska vzgoja in Film (SIO), ki jo vodimo skupaj z Zavodom RS za šolstvo.

Spletna učilnica, ki jo vodita Zavod RS za šolstvo in Filmska osnovna šola, je namenjena učiteljem, ki poučujejo izbirna predmeta Filmska vzgoja (OŠ) in Film (SŠ) ter vsem strokovnim delavcem, ki jih zanima filmska vzgoja.

Za geslo za dostop do spletne učilnice se obrnite na Nino Ostan (Zavod RS za šolstvo): Nina.Ostan@zrss.si ali pišite na filmska-os@artkinomreza.si.