Pogoji uporabe

Pravno obvestilo

Spletna stran se za uporabo tega pravnega obvestila šteje za začetno stran in vse podstrani spletnega portala http://www.solafilma.si (v nadaljevanju spletna stran). Spletna stran je v lasti in upravljanju Art kino mreže Slovenije (v nadaljevanju AKMS) in Slovenske kinoteke.

Zaščita pravic
Vsebina spletne strani je bodisi last bodisi v uporabi AKMS in Slovenske kinoteke na podlagi prenosa ustreznih materialnih avtorskih pravic.

 
Omejena odgovornost

AKMS ne prevzema nobene odgovornosti za uporabo vsebin spletne strani. AKMS in Slovenska kinoteka lahko vse vsebine spletne strani kadarkoli spreminjata, o čemer uporabnikov nista dolžni posebej obveščati in ne odgovarjata za posledice sprememb.

Omejena pravica uporabe vsebin
Vsebina spletne strani je namenjena osebni uporabi. Zgolj registrirani uporabniki, ki so  udeleženci projekta Filmska osnovna šola ali Razumevanje filma, imajo pravico do njim dostopne vsebine uporabljati v izobraževalne namene. Slednji so v vsakem primeru dolžni navajati avtorja oziroma imetnika materialnih avtorskih pravic, na podlagi katerih je uporaba mogoča, ter AKMS in Slovensko kinoteko kot vir z navedbo "Vsebina, dostopna preko spletne strani AKMS www.solafilma.si". Kakršnakoli druga uporaba ali distribucija vsebin spletne strani je prepovedana.

 
Varstvo osebnih podatkov
AKMS se obvezuje pri urejanju vsebin spletne strani upoštevati določila varstva osebnih podatkov, varstva potrošnikov in drugih potrebnih veljavnih področnih predpisov.