Uvodni modul je del programa strokovnega usposabljanja FOŠ v šolskem letu 2017/2018: Filmska vzgoja v učilnici in v kinu. Potekal je med oktobrom in decembrom 2017, in sicer izveden je bil v Kinu Vrhnika, Zavodu za izobraževanje in kulturo Črnomelj, Kulturnem domu Nova Gorica in Linhartovi dvorani Radovljica.

PROGRAM UVODNEGA MODULA

Petra Gajžler (vodja projekta) in Marina Katalenić (koordinatorka): Predstavitev Filmske osnovne šole
Predstavili bomo namen in cilje projekta, program strokovnih usposabljanj in drugih dejavnosti za šolsko leto 2017/2018, informacijsko spletišče, ki nastaja v sodelovanju s Slovensko kinoteko in ključne informacije o tem, kje in na kakšen način se lahko vključite v projekt.

Projekcija filma: Odstiranje pogleda z Mirjano Borčić (Maja Weiss, Slovenija, 2017, barvni, 52 minut)
Portretni dokumentarec o pionirki filmske vzgoje, enaindevetdesetletni Mirjani Borčić, filmski pedagoginji in publicistki, ter o začetkih filmske vzgoje in gibanja za filmsko kulturo na Slovenskem.

Film je na voljo za ogled v Filmski bazi.

Dr. Robi Kroflič: Posebnosti kakovostne filmske vzgoje 
Teoretik filmske vzgoje, Alain Bergala, zagovarja tezo, da umetnosti ne moremo poučevati, temveč se moramo z njo srečevati, jo izkusiti, jo približati na različne načine, ne samo z diskurzom znanja, jo doživeti. Film ima med umetniškimi izraznimi sredstvi vsekakor izjemno mesto, saj ponuja celovito vizualno, slušno in narativno izkušnjo, ki otroka kar kliče k pozornemu spremljanju, hkrati pa v primerjavi s tradicionalnim podajanjem šolskega znanja omogoča nove, manj direktivne načine spoznavanja za življenje pomembnih dogodkov in gledalcev ne vabi le k razumevanju, ampak tudi k razkrivanju smisla upodobljenih vsebin. Zato ni naključje, da podobno kot Bergala tudi Mirjana Borčič opozori na izjemen pomen pozornega gledanja, ki terja »novo pedagogiko gledanja« – »da opazi zanj pomembne vsebine iz filma, jih poveže v zgodbo in jih na koncu interpretira. Teh interpretacij je toliko, kolikor je otrok, če seveda ne želijo ugajati učitelju.« Filmska vzgoja naj torej z besedami Alaina Bergalaja gledalca pripravi, da »vidi stvari, čeprav zavite v skrivnost, preden jih ubesedi in osmisli«. 

Video predavanja in PPT sta dostopna v prispevkih z usposabljanj.

Barbara Kelbl in Živa Jurančič (Javni zavod Kinodvor): Načela filmske vzgoje programa Kinobalon
Film v šolo prihaja na različne načine (spontane, organizirane, prostočasne, kulturne, poučne …), a čemu rečemo filmska vzgoja? Predstavili bomo metode dela v programu Kinobalon: kako poteka sodelovanje med kinom in šolo, s čim si lahko strokovni delavci pomagajo pri izbiri in pripravi na ogled, na kakšen način lahko film vpnemo v šolsko delo ter z njim bogatimo otrokova doživljanja in odnose. Posvetili se bomo vprašanju, kaj je tisto, kar je bistveno pri srečevanju mladega gledalca s filmom, saj se to razlikuje glede na namen in cilje filmske vzgoje, ter kako to doseči v pogovorih in dejavnostih ob filmu. Kinobalon je program filmske vzgoje v Kinodvoru in ena od strokovnih podlag za projekt Filmske osnovne šole.

Video predavanja in PPT sta dostopna v prispevkih z usposabljanj.

Predstavitev lokalne dobre prakse
Predavanjem bo sledila predstavitev dobre prakse na področju filmske vzgoje iz lokalnega okolja. Dobre prakse bodo predstavljali strokovni delavci iz osnovnih šol in strokovni delavci na področju filma in filmske vzgoje.