Filmsko-kritiška delavnica

FOŠ

Pisanje filmske kritike je lahko zanimiva naloga za učence, a kako film vrednotimo z besedami in ne z zvezdicami? Na delavnici bo filmski kritik Matic Majcen odgovoril na vprašanja, kako je filmska kritika nastala, zakaj je potrebna in katere so njene glavne oblike. Na primeru filmske klasike 400 udarcev bo ponazoril, kako deluje v praksi ter kje je meja med ljubiteljskim in strokovnim ocenjevanjem filma. Končni izdelek bo pisni premislek o filmu. Skupen časovni obseg usposabljanja s samostojnim delom je 8 ur.

Usposabljanje je del tematskega sklopa Učne vsebine izbirnega predmeta FVZ, ki obsega še predavanje Učenje poslušanja.

Termin in prijava

8. december 2020, 16:00–18:00, ZOOM srečanje

Prijavljeni dobijo urnik, povezavo do srečanja in geslo preko e-pošte.

Usposabljanje je del tematskega sklopa Učne vsebine izbirnega predmeta FVZ, ki obsega še predavanje Učenje poslušanja.