Strokovno usposabljanje III: Igrani film v bližnjem planu

FOŠ pdf

Spletni katalog strokovnega usposabljanje Filmske osnovne šole v šolskem letu 2019/20.

Program strokovnega usposabljanja FOŠ v šolskem letu 2019/20

Zgibanka FOŠ 2019/20

uvodnik
Delovanje Filmske osnovne šole (FOŠ) se s šolskim letom 2019/2020 preveša v drugo polovico. Če se za trenutek ustavimo in se ozremo po rezultatih (tistih številčnih in, še pomembneje, odzivih udeležencev), lahko rečemo, da smo na dobri poti. Upamo, da vas bosta tudi prihajajoči šolski leti strokovnih usposabljanj opremili s potrebnimi znanji, kompetencami in z neizčrpno motivacijo na področjih filma in filmske vzgoje.

Zdaj ni čas za upočasnitev, saj ravno letos filmska vzgoja vstopa kot izbirni predmet v osnovne in srednje šole po Sloveniji. Pred vami je nov program usposabljanj FOŠ, ki se med drugim opira tudi na učni načrt izbirnega predmeta in s tem nudi potrebne strokovne vsebine za čim bolj suveren začetek njegovega izvajanja oziroma vključevanje filma v kurikulum nasploh. Če je lanskoletni program '24 sličic – priložnosti in izzivi animiranega filma v šoli' pogled usmerjal k animiranemu filmu, se v 'Strokovnem usposabljanju III: Igrani film v bližnjem planu' posvečamo drugi filmski zvrsti.

Za ta namen smo pripravili sklop ABC igranega filma s predavanji o značilnostih/dostopnosti kakovostnega igranega filma in delu s kratkim filmom v razredu ter produkcijskimi in postprodukcijskimi delavnicami igranega filma. Na strokovnih srečanjih ob izbranih filmih bomo letos spregovorili o duševnem zdravju mladih in kvalitetnem žanrskem filmu v filmski vzgoji. Svetovni dan avdiovizualne dediščine pa obeležujemo z obiskom Muzeja slovenskih filmskih igralcev v Divači in z usposabljanjem Igra v slovenskem filmu. Celoten letošnji program najdete v zgibanki in na spletni strani Šola filma.

program strokovnih usposabljanj Filmske osnovne šole po šolskih letih