Strokovno usposabljanje II: 24 sličic - priložnosti in izzivi animiranega filma v šoli

FOŠ pdf

Spletni katalog strokovnega usposabljanje Filmske osnovne šole v šolskem letu 2018/19.

Program strokovnega usposabljanja FOŠ v šolskem letu 2018/19.

Zgibanka FOŠ 2018/19

uvodnik
V Art kino mreži Slovenije (AKMS), ki združuje 27 mestnih kinematografov, v zadnjih letih namenjamo vse večjo pozornost izvajanju in razvoju filmsko-vzgojne dejavnosti. Poleg ponudbe, ki jo posamezni člani mreže pripravljajo samostojno, potekajo tudi skupni projekti na nacionalni ravni. Z aktualnim projektom, Filmsko osnovno šolo, obstoječo filmsko-vzgojno ponudbo za otroke in mlade dopolnjujemo z usposabljanjem za strokovne delavce osnovnih šol, kulturne delavce in študente.

Povpraševanje po tovrstni dejavnosti smo zaznali ob izvajanju projekta Nacionalni filmsko-vzgojni program, ki je v šolskem letu 2014/2015 omogočil brezplačno filmsko vzgojo več kot 16.000 otrokom in mladim po vsej Sloveniji. Stik s strokovnimi delavci vzgojno-izobraževalnih ustanov je razkril zanimanje za vključitev filma in filmske vzgoje v kurikulum ter hkrati pomankanje sistematičnega in kontinuiranega usposabljanja na nacionalni ravni, ki bi začetnikom omogočilo pridobitev znanj in kompetenc za suvereno izvajanje dejavnosti, strokovnim delavcem, ki so že aktivni na tem področju, pa možnost profesionalnega razvoja. Zato smo v Art kino mreži Slovenije oblikovali projekt Filmska osnovna šola, ki prinaša štiri leta tematsko zaokroženih programov strokovnih usposabljanj.

Lansko šolsko leto smo se s 'Strokovnim usposabljanjem I: Filmska vzgoja v učilnici in kinu' seznanjali z osnovami filmske vzgoje, letos pa s 'Strokovnim usposabljanjem II: 24 sličic – priložnosti in izzivi animiranega filma v šoli' pogled usmerjamo v animirani film. Za ta namen smo pripravili sklop ABC animiranega filma s predavanji in z delavnicami. Letošnja novost so strokovna srečanja ob izbranih filmih, s posebnim dogodkom Restavriranje filmske dediščine pa obeležujemo svetovni dan avdiovizualne dediščine.

program strokovnih usposabljanj Filmske osnovne šole po šolskih letih