Učitelji učiteljem - izbirni predmet FVZ

FOŠ pptx

Objavljamo predavanja in gradiva, nastala na strokovnem srečanju izvajalcev izbirnega predmeta Filmska vzgoja, ki smo ga organizirali v sodelovanju z Zavodom RS za šolstvo.

Ob izteku prvega leta izvajanja izbirnega predmeta Filmska vzgoja (OŠ) je potekalo spletno srečanje za vse strokovne delavce, ki so predmet poučevali. Program je bil razdeljen v 5 vsebinskih sklopov, ki naslavljajo različne segmente poučevanja predmeta. Pri vsakem sklopu je učitelj praktik na kratko predstavil svojo izkušnjo, sledila pa je razprava in izmenjava mnenj ter dobrih praks. Pogovarjali smo se o pripravi letnega delovnega načrta, izbiri in prikazovanju filmov, ocenjevanju, snovanju praktičnega dela pouka in lastnem strokovnem usposabljanju.

Program:
Karlina Strehar (OŠ Venclja Perka Domžale): Kako sem pripravila letni delovni načrt?
Mateja Voh (OŠ Šmarje pri Jelšah): Kako sem izbirala in prikazovala filme?
Ana Fon (OŠ Antona Tomaža Linharta Radovljica): Kako sem pridobila ocene?
Vasja Nanut (OŠ Ankaran): Kako sem zasnoval praktični del pouka?
Sergeja Šorli (OŠ 8 talcev Logatec): Kako se usposabljam?

Spodaj lahko najdete posnetek in ppt gradivo posameznega predavanja.

Več o srečanju si lahko preberete na povezavi.

Karlina Strehar (OŠ Venclja Perka Domžale): Kako sem pripravila letni delovni načrt?

Mateja Voh (OŠ Šmarje pri Jelšah): Kako sem izbirala in prikazovala filme?

Ana Fon (OŠ Antona Tomaža Linharta Radovljica): Kako sem pridobila ocene?

Vasja Nanut (OŠ Ankaran): Kako sem zasnoval praktični del pouka?

Sergeja Šorli (OŠ 8 talcev Logatec): Kako se usposabljam?