ABC igranega filma (C): postprodukcijska delavnica

FOŠ ppt

Gradivo je nastalo v okviru usposabljanja Filmske osnovne šole: ABC igranega filma (sklop C) - postprodukcijka delavnica igranega filma. Mentorji na delavnicah so bili Ana Čigon in Peter Bizjak,  Mitja Mlakar in Miha Šubic (Filmsko društvo Film Factory) ter Dženi Rostohar in Tomaž Pavkovič (DZPM Krško).

Več o usposabljanju preberite na povezavi. V nadaljevanju so dostopna gradiva posameznih mentorjev. 

Gradivo

PPT: Ana Čigon

PPT: Peter Bizjak

PPT: Film Factory

PPT: DZPM

DZMP: predstavitev programa