29 jun 2020

Učitelji učiteljem: izbirni predmet FVZ

FOŠ Strokovno srečanje 14:00—17:00 ZOOM sestanek

29. junij 2020 14:00—17:00 ZOOM sestanek

Prijavi se na dogodek

Strokovno srečanje izvajalcev izbirnega predmeta Filmska vzgoja, ki ga organizirata Filmska osnovna šola iz Zavod za šolstvo RS.

Ob izteku prvega leta izvajanja izbirnega predmeta Filmska vzgoja (OŠ), vabimo na spletno srečanje vse strokovne delavce, ki predmet poučujejo. Srečanje je namenjeno izmenjavi letošnjih izkušenj in evalvaciji. Potekalo bo v ponedeljek, 29. junija 2020, med 14:00 in 17:00, in sicer preko aplikacije ZOOM.

Program je razdeljen v 5 vsebinskih sklopov, ki naslavljajo različne segmente poučevanja predmeta. Vsak sklop traja pol ure. Učitelj praktik bo na kratko (10min)  predstavil, kako se je lotil določnega segmenta predmeta filmska vzgoja, kaj bo drugo leto pri poučevanju obdržal ali morebiti naredil  drugače. Sledila bo razprava (20 min), v kateri bi udeleženi učitelji podelili lastno izkušnjo, problem ali nasvet na zastavljeno temo. Zato vabimo vse, da se na posamezni vsebinski sklop pripravite tudi sami in da z deljenjem lastnih izkušenj, komentarji ali vprašanji sodelujete v razpravi.

Urnik strokovnega srečanja:
14:00–14:10  uvodni nagovor organizatorjev usposabljanja
14:10–14:40  Karlina Strehar (OŠ Venclja Perka Domžale): Kako sem pripravila letni delovni načrt?
14:40–15:10  Mateja Voh (OŠ Šmarje pri Jelšah): Kako sem izbirala in prikazovala filme?
15:10–15:40  Ana Fon (OŠ Antona Tomaža Linharta Radovljica): Kako sem pridobila ocene?
15:40–16:10  Vasja Nanut (OŠ Ankaran): Kako sem zasnoval praktični del pouka?
16:10–16:40  Sergeja Šorli (OŠ 8 talcev Logatec): Kako se usposabljam?
16:40–17:00  razno: čas za splošna vprašanja in pogovor

Za vsa vprašanja nam pišite na filmska-os@artkinomreza.si.