Barbara Kelbl in Živa Jurančič: Načela filmske vzgoje programa Kinobalon

FOŠ pptx

Predavanje je del usposabljanja Uvodni modul Filmske osnovne šole. 

Objavljen je posnetek celotnega usposabljanja. Kratki film Vsiljivki je dostopen v Filmski bazi.

PPT predavanja

Barbara Kelbl in Živa Jurančič (Javni zavod Kinodvor): Načela filmske vzgoje programa Kinobalon
Film v šolo prihaja na različne načine (spontane, organizirane, prostočasne, kulturne, poučne …), a čemu rečemo filmska vzgoja? Predstavili bomo metode dela v programu Kinobalon: kako poteka sodelovanje med kinom in šolo, s čim si lahko strokovni delavci pomagajo pri izbiri in pripravi na ogled, na kakšen način lahko film vpnemo v šolsko delo ter z njim bogatimo otrokova doživljanja in odnose. Posvetili se bomo vprašanju, kaj je tisto, kar je bistveno pri srečevanju mladega gledalca s filmom, saj se to razlikuje glede na namen in cilje filmske vzgoje, ter kako to doseči v pogovorih in dejavnostih ob filmu. Kinobalon je program filmske vzgoje v Kinodvoru in ena od strokovnih podlag za projekt Filmske osnovne šole.