Načela filmske vzgoje programa Kinobalon

FOŠ pptx

Predavanje je del uvodnega modula Filmske osnovne šole, ki se je izvajal med oktobrom in decembrom 2017.
Na povezavi je dostopen posnetek ter celotni program usposabljanja.

Načela filmske vzgoje programa Kinobalon

Film v šolo prihaja na različne načine (spontane, organizirane, prostočasne, kulturne, poučne …), a čemu rečemo filmska vzgoja? Predstavili bomo metode dela v programu Kinobalon: kako poteka sodelovanje med kinom in šolo, s čim si lahko strokovni delavci pomagajo pri izbiri filma in pripravi na ogled, na kakšen način lahko film vpnemo v šolsko delo ter z njim bogatimo otrokova doživljanja in odnose. Posvetili se bomo vprašanju, kaj je tisto, kar je bistveno pri srečevanju mladega gledalca s filmom, saj je to odvisno od namena in ciljev filmske vzgoje, ter kako to doseči v pogovorih in dejavnostih ob filmu. Kinobalon je program filmske vzgoje v Kinodvoru in ena od strokovnih podlag za projekt Filmske osnovne šole.

Izvajalki: Barbara Kelbl (program za šole in vrtce Kinobalon, Javni zavod Kinodvor)/Živa Jurančič (program mladi za mlade Kinotrip, Javni zavod Kinodvor)