Petra Gajžler

FOŠ in RF

Petra Gajžler (rojena leta 1986) je diplomirana kulturologinja, ki se s filmskovzgojno pedagogiko poklicno ukvarja od leta 2014, ko je bila zaposlena kot filmskovzgojna delavka na 1-letnem projektu Nacionalni filmskovzgojni program v Art kino mreži Slovenije (AKMS). Izvaja pogovore ob šolskih filmskih projekcijah v AKMS in Kinodvoru, je mentorica na delavnicah optičnih igrač in animiranega filma vzgojno-izobraževalnega programa animiranega filma Slon ter piše in ureja pedagoško gradivo ob filmih za otroke in mlade. Delovala je kot koordinatorka mednarodnega festivala Kinotrip. Vodi petletni projekt AKMS Filmska osnovna šola.