dr. Robi Kroflič: Posebnosti kakovostne filmske vzgoje

FOŠ pptx

Posebnosti kakovostne filmske vzgoje

Predavanje je del uvodnega modula Filmske osnovne šole, ki se je izvajal med oktobrom in decembrom 2017.Na povezavi je dostopen posnetek ter celotni program usposabljanja.

Teoretik filmske vzgoje Alain Bergala zagovarja tezo, da umetnosti ne moremo poučevati, temveč se moramo z njo srečevati, jo izkusiti, jo približati na različne načine, ne samo z diskurzom znanja, jo doživeti. Film ima med umetniškimi izraznimi sredstvi vsekakor izjemno mesto, saj ponuja celovito vizualno, slušno in narativno izkušnjo, ki otroka kar kliče k pozornemu spremljanju, hkrati pa v primerjavi s tradicionalnim podajanjem šolskega znanja omogoča nove, manj direktivne načine spoznavanja za življenje pomembnih dogodkov in gledalcev ne vabi le k razumevanju, ampak tudi k razkrivanju smisla upodobljenih vsebin. Zato ni naključje, da podobno kot Bergala tudi Mirjana Borčić opozori na izjemen pomen pozornega gledanja, ki od gledalca terja »novo pedagogiko gledanja« – »da opazi zanj pomembne vsebine iz filma, jih poveže v zgodbo in jih na koncu interpretira. Teh interpretacij je toliko, kolikor je otrok, če seveda ne želijo ugajati učitelju«. Filmska vzgoja naj torej z besedami Alaina Bergalaja gledalca pripravi, da »vidi stvari, čeprav zavite v skrivnost, preden jih ubesedi in osmisli«.

Izvajalec: Dr. Robi Kroflič je redni profesor za področji obče pedagogike in teorije vzgoje na Oddelku za pedagogiko in andragogiko Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani in zunanji sodelavec Zavoda Petida.