dr. Robi Kroflič: Posebnosti kakovostne filmske vzgoje

FOŠ pptx

Predavanje je del usposabljanja Uvodni modul Filmske osnovne šole.  Objavljen je posnetek celotnega usposabljanja.

PPT predavanja

Dr. Robi Kroflič: Posebnosti kakovostne filmske vzgoje 
Teoretik filmske vzgoje, Alain Bergala, zagovarja tezo, da umetnosti ne moremo poučevati, temveč se moramo z njo srečevati, jo izkusiti, jo približati na različne načine, ne samo z diskurzom znanja, jo doživeti. Film ima med umetniškimi izraznimi sredstvi vsekakor izjemno mesto, saj ponuja celovito vizualno, slušno in narativno izkušnjo, ki otroka kar kliče k pozornemu spremljanju, hkrati pa v primerjavi s tradicionalnim podajanjem šolskega znanja omogoča nove, manj direktivne načine spoznavanja za življenje pomembnih dogodkov in gledalcev ne vabi le k razumevanju, ampak tudi k razkrivanju smisla upodobljenih vsebin. Zato ni naključje, da podobno kot Bergala tudi Mirjana Borčič opozori na izjemen pomen pozornega gledanja, ki terja »novo pedagogiko gledanja« – »da opazi zanj pomembne vsebine iz filma, jih poveže v zgodbo in jih na koncu interpretira. Teh interpretacij je toliko, kolikor je otrok, če seveda ne želijo ugajati učitelju.« Filmska vzgoja naj torej z besedami Alaina Bergalaja gledalca pripravi, da »vidi stvari, čeprav zavite v skrivnost, preden jih ubesedi in osmisli«.