Dr. Robi Kroflič je redni profesor za področji obče pedagogike in teorije vzgoje na Oddelku za pedagogiko in andragogiko Filozofske fakultete v Ljubljani. Ožja področja njegovega znanstvenega delovanja so teorije pedagoške avtoritete in pedagoškega erosa, teorije spodbujanja moralnega razvoja, inkluzivno izobraževanje ter proučevanje umetniške izkušnje kot medija vzgoje. V zadnjih letih je strokovno usmerjal delovanje projektov vzgoje z umetnostjo (Kulturno žlahtenje najmlajših, Urbana umetnost, Pripovedovanje zgodb s fotografijo…), v okviru Kinodvor vodi izobraževanje za učitelje ob izbranih filmskih vsebinah in je sodelavec Zavoda Petida, ki si prizadeva za uvajanje umetnosti v vrtce in šole. Leta 2011 je prejel Državno nagrado za izjemne dosežke na področju visokega šolstva.