Strokovno usposabljanje IV: Novi svetovi dokumentarnega filma

FOŠ pdf

Spletni katalog strokovnega usposabljanje Filmske osnovne šole v šolskem letu 2020/21.

PROGRAM STROKOVNEGA USPOSABLJANJA

ABC dokumentarnega filma sklop A (3 ure) sklop B +C (32 ur)
Učenje poslušanja (3 ure)
Filmsko-kritiška delavnica (8 ur)
Strokovno srečanje ob filmu Khatte - Izbira svobode (3 ure)
Kdo se boji videa? (3 ure)
Ogled filma za pedagoške kolektive (glede na dolžino filma)
 v oklepaju časovno ovrednotenje posameznega usposabljanja

Zgibanka FOŠ 2020/21

uvodnik
Filmska osnovna šola (FOŠ) tokrat z dokumentarnim filmom odkriva nove svetove drugih kultur in domačih dvorišč. Na strokovnem srečanju nas bo slovenski dokumentarni film Khatte – Izbira svobode odpeljal na prašne ulice Nepala, v sklopu ABC dokumentarnega filma pa bomo spoznali različne dokumentaristične pristope in na procesualno zastavljenih praktičnih delavnicah na novo osmišljali lastno okolico. V tematskem sklopu Učne vsebine izbirnega predmeta filmska vzgoja (FVZ) bomo v predavanju raziskovali moč zvoka in glasbe v gibljivih podobah, na filmsko-kritiški delavnici pa se bomo seznanili s filmsko-vzgojnimi vidiki tega novinarskega žanra. Dan avdiovizualne dediščine tokrat obeležujemo z usposabljanjem Kdo se boji videa?, na katerem bomo spregovorili o možnostih filmske vzgoje ob umetniškem in eksperimentalnem videu.

FOŠ s prihajajočim šolskim letom piše svoje zaključno poglavje. Naših usposabljanj, pri katerih smo sodelovali s 64 filmskimi organizacijami in posameznimi izvajalci, se je do tega trenutka udeležilo več kot 1300 posameznih strokovnih delavcev iz 262 osnovnih šol.  Medtem ko se FOŠ počasi zaključuje, se izvajanje izbirnega predmeta FVZ, ki poteka na 103 osnovnih šolah, preveša v drugo šolsko leto. Vsem strokovnim delavcem, ki ste prevzeli pionirsko vlogo, tistim, ki jo še boste, ter vsem drugim, ki vključujete film v svoj pedagoški proces, želimo v šolskem letu 2020/2021 predvsem veliko dobre volje. Za vse drugo je z vami FOŠ.