Pionirski dom – Center za kulturo mladih

FOŠ Filmska delavnica, Filmska projekcija, Filmski festival Osrednjeslovenska regija

Je ena od vodilnih ustanov na področju izvenšolskega preživljanja prostega časa otrok, mladine in odraslih. V nekaj desetletjih je bilo v različne programe ustvarjanja in izobraževanja vključenih skoraj sto tisoč udeležencev, pri katerih je Pionirski dom pomembno vplival na vzpodbujanje in izobraževanje na kulturno-umetniškem in jezikovno-kulturnem področju. Pionirski dom organizira festivale, tečaje, delavnice, seminarje in druge dejavnosti, ki so namenjeni otrokom, mladini in odraslim.

kontaktna oseba za filmsko vzgojo: Vesna Tripković
e-mail: vesna@pionirski-dom.si
telefon: 031 702 802

Dejavnosti

FILMSKI FESTIVAL ZA OTROKE IN MLADOSTNIKE ZOOM (VV, OŠ/1, OŠ/2, OŠ/3, SŠ, strokovni delavci)
Mednarodni filmski festival je namenjen spodbujanju in izobraževanju mladih na področju filmskega ustvarjanja. Festival nudi redko priložnost otrokom in mladostnikom, da se tudi v mednarodnem okviru z lastnim filmskim jezikom predstavijo vrstnikom. Tekmovalni program festivala je sestavljen iz slovenske in mednarodne produkcije. V tekmovalnem programu prikazujemo najboljše filme, ki jih izbere selektor festivala. V sklopu festivala potekajo filmske delavnice, okrogla miza, projekcije, pogovori z avtorji filmov in člani žirije in zaključna prireditev, na kateri razglasimo zmagovalce festivala. Več informacij na uradni spletni strani.

ANIMIRANI FILM (OŠ/2, OŠ/3)
Na delavnicah otroci spoznajo celotni postopek ustvarjanja animiranega filma: od zasnove  zgodbe, likov in scene, animacije, snemanja zvoka in končne montaže zvoka in slike. Poudarek delavnic je na dveh področjih: pisanju zgodbe in scenarija za potrebe filma oziroma animiranega filma ter ustvarjanju animiranega filma, ki ga bodo otroci ustvarili na podlagi lastnih zgodb. 

Prav tako se bodo seznanili z zgodovino animiranega filma, spoznali različne tehnike ter opremo in programe za animiranje. Obenem bodo razvijali celostni estetski čut in začeli postopoma oblikovati lastno filmsko govorico. Več informacij
na uradni spletni strani.

FILM (OŠ/2, OŠ/3)
Namen delavnic je spoznati celotni proces filmske produkcije od ideje do končanega filma in razviti kritičen odnos do filmske umetnosti. V vsakem od petih vsebinskih sklopov najprej predstavimo pojme in tehnike s katerimi se bomo ukvarjali. Nato pogledamo filme oziroma odlomke iz filmov, kjer na praktičnem primeru vidimo kaj za gledalca pomeni določen filmski izraz in kako so ustvarjalci to izvedli.

Večji del posameznega vsebinskega sklopa so praktične vaje kjer udeleženci sami preizkusijo kar so se naučili v teoretičnem delu. Zaključek vsake vaje je film. Na koncu sledi evalvacija filma in procesa dela ter povzetek vsega kar smo se naučili. S posnetimi filmi sodelujejo na filmskih festivalih in natečajih. Več informacij na uradni spletni strani.