Javni sklad RS za kulturne dejavnosti

FOŠ Filmska delavnica, Filmski festival, Strokovno usposabljanje, Založništvo Po Sloveniji

Kulturna mreža 59 območnih izpostav, ki pokriva celotno ozemlje Slovenije, sega pa tudi v zamejstvo in mednarodni prostor, omogoča dostop do pomembnejših kulturno umetniških dosežkov tudi zunaj večjih urbanih središč. Celovita, profesionalna mreža za vsestranski razvoj ustvarjalnih potencialov v kulturi skozi programe omogoča osebno rast in kulturno povezovanje, spodbuja programe kulturne vzgoje in vseživljenjskega učenja ter krepi kompetence, znanja in sposobnosti.

JSKD organizira kulturne prireditve ter izobraževalne oblike, izdaja revije in druge publikacije, strokovno in organizacijsko pomaga kulturnim društvom in njihovim zvezam v Sloveniji in zamejstvu ter preko javnih razpisov sofinancira izbrane kulturne projekte.

kontaktna oseba za filmsko vzgojo: Matjaž Šmalc
e-mail: matjaz.smalc@jskd.si
telefon: 01 2410 511

Dejavnosti

FESTIVAL NEODVISNEGA FILMA (SŠ, študetje, strokovni delavci)
FNF preverja specifično avtorsko, neodvisno, inovativno produkcijo na Slovenskem, vzpostavlja kriterije kvalitete, promovira pristno ustvarjalnost, iskanja, meje sodobne filmske govorice, multikulturnost, toleranco, odprtost in provokativnost.

SREČANJE NAJMLAJŠIH FILMSKIH IN VIDEO USTVARJALCEV SLOVENIJE (OŠ/1, OŠ/2, OŠ/3, strokovni delavci)

Srečanje najmlajših filmskih in video ustvarjalcev Slovenije predstavlja prerez vsakoletne filmske produkcije OŠ ustvarjalcev. Na Srečanje se lahko prijavijo vse šole, društva, klubi ali posamezniki iz Slovenija in zamejstva. Na Srečanju lahko sodelujejo filmi, katerih avtorji niso starejši od 16 let. Selekcionirano srečanje (festival) spremljajo različne delavnice za mlade in strokovni posveti za mentorje.

FILMSKI SEMINAR (SŠ, študentje, strokovni delavci)

Filmski seminar ponuja celostno znanje o filmski produkciji. Preko različnih predavanj bo obdelal celoten spekter filmskega ustvarjanja in udeležencem ponudil znanja in izkušnje iz vseh področij ustvarjanja filma, od osnovnega razumevanja filmskega jezika, ustvarjanja scenarija, likovne estetike in fotografije, dramaturgije in montaže, pa seveda do temeljnih prvin filmske režije. Seminar ponuja udeležencem široko filmsko izobrazbo, njihovemu talentu in je prepuščeno, v katero smer se bodo kasneje profilirali.

FILMSKI SEMINAR BO OBDELAL NASLEDNJE TEME:

  • FILMSKI JEZIK IN FILMSKA REŽIJA: filmski jezik in filmsko mišljenje; zgodovina filma; analiza in razumevanje filma; artikulacija filmskega prostora; filmska režija.
  • LIKOVNA ESTETIKA FILMA: zgodovina likovne estetike; vizualna naracija; kompozicija kadra.
  • SCENARISTIKA: osnove dramaturgije; karakterizacija lika, odnos, konflikt, zgodba; analiza avtorskih poetik; oblikovanje scenarija.
  • KAMERA: filmski plani; kompozicija kadra; dramaturgija fotografije; osnove oblikovanja svetlobe; scenska tehnika; praktično snemanje.
  • MONTAŽA: dramaturgija in vizualna naracija; ustvarjalna vloga montaže v predprodukciji, produkciji in postprodukciji; montaža prizorov – filma.
  • PRODUKCIJA: osnovni pojmi in zakonitosti produkcije; faze in tehnologije filmske produkcije; produkcijska ekipa in proces.

FILMSKE DELAVNICE ZA MENTORJE OTROŠKIH IN MLADINSKIH FILMSKIH SKUPIN (študenti, strokovni delavci)

Delavnice na praktičnem način predstavijo različna poglavja filmske umetnosti in filmske pedagogike, ki jih mentor potrebuje pri svojem delu z otroško ali mladinsko skupino. Posredujejo načine in metode, kako spodbuditi otroško/mladinsko ustvarjalnost in jo voditi proti končnemu izdelku – filmu, ne da bi prevzeli ustvarjalni moment mladih filmarjev. Na delavnicah je predstavljen celoten spekter filmskega ustvarjanja, od scenaristike, kamere, montaže, režije in filmske igre.  Izobraževanja potekajo v obliki vikend delavnic oz. celotedenskih poletnih filmskih delavnic.