Javni zavod Kinodvor

FOŠ in RF Filmska delavnica, Filmska projekcija, Filmski festival, Strokovno usposabljanje, Šolska projekcija (s pogovorom), Založništvo Osrednjeslovenska regija

o ustanovi
Kinodvor je javni zavod, ki deluje na področju prikazovanja zahtevnejše in kakovostne filmske produkcije. Kinobalon je filmsko-vzgojni program Kinodvora, ki poteka v prostem času otrok, za izobraževalne ustanove pa ob dopoldnevih, ko po naročilu vrtcev, osnovnih in srednjih šol organiziramo zaključene projekcije, skupaj z dodatnimi dejavnostmi. Kinobalon odlikuje svojstven filmsko-vzgojni pristop, ki temelji na dialogu z otrokom in ustvarjalnem izražanju otrok.

kontaktni podatki Kinobalon
Kontaktna oseba: Barbara Kelbl, šolski Kinobalon
Tel.:  01 239 22 19
Mob.: 030 315 701
e-mail: barbara.kelbl@kinodvor.org

dejavnosti
voden ogled filma

V Kinodvoru redno potekajo projekcije kakovostnih sodobnih animiranih, dokumentarnih in igranih filmov ter starejših filmskih klasik za osnovne šole in druge izobraževalne ustanove.  Filmi v Kinobalonu so primerni za različne starostne skupine (od 3. leta, od 5. leta, od 8. leta, od 12. leta in od 14. leta). Izbor filmov v programu Kinobalon poteka v sodelovanju s slovenskimi distributerji in drugimi partnerji (LIFFe, Animateka, Kino Otok, Mesto žensk).  Vodilo pri izboru je predvsem kakovost filma in privlačnost vsebine filma za določeno starostno skupino.

pogovori in predavanja
Pogovori po ogledu filma pripomorejo k razumevanju filmskih del. Izvajajo jih sodelavci Kinodvora, zunanji strokovnjaki, filmski ustvarjalci, kritiki, kulturni delavci in pedagogi. Trajanje pogovora je običajno 45 minut (dolžino in pristop prilagodimo starosti udeležencev in filmu). Načela, ki jim sledimo pri izvajanju pogovorov in spremljevalnih dejavnosti, so opisana v refleksiji programa Kinobalon.

katalog izbranih filmov za izobraževalne ustanove
Katalog, ki izide vsako leto pred začetkom šolskega leta, prinaša premišljen izbor različnih igranih, dokumentarnih in animiranih filmov. Izbor sodobnih filmov z vsega sveta, ki jih ponujajo slovenski distributerji, dopolnjujejo filmi iz arhiva Slovenske kinoteke. Posebno pozornost v katalogu posvečamo tudi izboru kakovostnih slovenskih filmov za otroke in mlade. Ob vsakem filmu usmerjamo na dodatne kulturnovzgojne dejavnosti in nakazujemo izhodišča za umestitev filma v učne načrte. Katalog je na voljo brezplačno v tiskani obliki in v elektronski obliki na spletni strani Kinodvora.

pedagoško gradivo
Pedagoška gradiva Kinobalon so pripravljena za posamezne filme v ponudbi šolskega kataloga. Namenjena so vzgojiteljem, učiteljem in drugim pedagoškim delavcem, ki želijo otrokom in mladim približati film in njegove vsebine. V pomoč so jim pri pripravi na ogled filma, pri načrtovanju dodatnih dejavnosti, prinašajo pa tudi izhodišča za pogovore o posameznih filmskih vsebinah. Gradiva so brezplačno dostopno na spletni strani Kinodvora, strokovni delavci pa jih prejmejo tudi ob prijavi v program.

knjižice v zbirki Kinobalon
Knjižice v zbirki Kinobalon so namenjene otrokom in mladim, ki jih zanimajo film in posamezne filmske vsebine. Ob igri in branju filmski junaki postanejo otrokovi prijatelji. Knjižice so tematsko pestre ter obravnavajo različne filmske, družbene, naravoslovne in širše kulturne vsebine. V elektronski obliki so dostopne tudi na spletni strani Kinodvora.

izobraževanja za strokovne sodelavce Kinobalon – MOL generacije
Dvakrat letno (predvidoma v aprilu in oktobru) v Kinodvoru ob izbranem filmu vzpostavljamo dialog med priznanimi strokovnjaki in strokovnimi delavci o aktualnih temah vzgoje in izobraževanja. Srečanja vodi dr. Robi Kroflič z izbranimi strokovnjaki glede na obravnavano temo.  Program nastaja v sodelovanju in s podporo Oddelka za predšolsko vzgojo in izobraževanje ter Oddelka za kulturo MOL.