Javni zavod Kinodvor

FOŠ in RF Filmska delavnica, Filmska projekcija, Filmski festival, Strokovno usposabljanje, Šolska projekcija (s pogovorom), Založništvo Osrednjeslovenska regija

Kinodvorov šolski program je filmsko-vzgojni program za otroke in mlade, ki izobraževalnim ustanovam vse leto ponuja kakovosten filmski program z dodatnimi kulturno-vzgojnimi dejavnostmi. Ponudbo filmov, ki je predstavljena v vsakoletnem tiskanem in Spletnem šolskem katalogu, dopolnjujejo vsebine, ki so na voljo v omejenem času različnih filmskih festivalov (Liffe, Animateka …), in predstavitve filmske ustvarjalnosti mladih. Izbor filmov je na voljo tudi v drugih kinematografih v Art kino mreži Slovenije. Kinobalon je prejemnik nagrade za najboljši program za otroke in mlade 2010 združenja Europa Cinemas.

kontakt 
Barbara Kelbl, Kinodvorov šolski program
tel.: 040 490 337
e-mail: barbara.kelbl@kinodvor.org

Dejavnosti

Predšolski Kinobalon (VV)
Ogledi skrbno izbranih in kakovostnih kratkih in celovečernih filmov različnih žanrov in zvrsti (animirani, dokumentarni, igrani filmi) so pospremljeni z vodenimi pogovori v dvorani, delavnicami v kinu ali prostorih vrtca, gradivom za strokovne delavce in knjižicami za otroke. Izbor filmov in dejavnosti najdete na spletni strani Za šole (https://www.kinodvor.org/za-sole/).

Cinemini (VV)
Evropski projekt Cinemini, v katerem sodeluje tudi Kinodvor, prinaša igriv filmski program, od navihanih animacij do kinotečnih zakladov evropskih filmskih arhivov. Oglede izbranih kratkih filmov spremljajo različne dejavnosti na platnu, igre z lutkami, predmeti, gibanjem, grafoskopom, sencami in svetlobo ter zvokom. Dejavnosti so prilagojene najmlajšim otrokom, od vrtca pa do prvega triletja osnovne šole. Posamezne filmske vsebine pa so primerne tudi za starejše učence in dijake, ki jih zanima film, filmski eksperimenti in zgodovina.

Kinobalon za učence (OŠ/1, OŠ/2, OŠ/3)
Projekcije kakovostnih sodobnih animiranih, dokumentarnih in igranih filmov ter starejših filmskih klasik so pospremljene s pogovori in različnimi delavnicami, gradivom za strokovne delavce in knjižicami za mlajše učence. Izbor najboljših sodobnih filmov, ki jih ni mogoče videti v rednem programu kinematografov, si učenci lahko ogledajo na festivalih, namenjenih prav tej starostni skupini (Kinobalon na LIFFu v novembru, Slon na Animateki v decembru …). Izbor filmov in dejavnosti najdete na spletni strani Za šole (https://www.kinodvor.org/za-sole/).

Kinodvorov program za srednje šole (SŠ)
Projekcije kakovostnih sodobnih animiranih, dokumentarnih in igranih filmov ter starejših filmskih klasik iz arhiva Slovenske kinoteke so pospremljene s pogovori in različnimi delavnicami ter gradivom za strokovne delavce. Posebno pozornost posvečamo tudi slovenskim filmom za mlade in pri pogovorih ob ogledu sodelujemo s številnimi slovenskimi filmskimi ustvarjalci, ki mladostnike popeljejo v zakulisje nastajanja filmov. Izbor filmov in dejavnosti najdete na spletni strani Za šole (https://www.kinodvor.org/za-sole/).

Kinotrip za dijake (SŠ)
Mednarodni filmski festival, ki ga za mlade pripravljajo mladi sami. Mladi sodelujejo pri izboru filmov, oblikovanju spremljevalnega programa, vodenju pogovorov … Festival poteka v oktobru ter združuje oglede filmov s filmskimi gosti, delavnicami, pogovori in druženjem. Na voljo so tudi novinarske akreditacije za dijake, ki bi želeli spremljati festival za šolske ali druge medije. Kinotripov filmski klub in dogodki pa potekajo tudi čez vse leto. Več na spletni povezavi.

Filmski pogovori in predavanja (VV, OŠ/1, OŠ/2, OŠ/2, SŠ)
Pogovori ob ogledu filmov pomembno pripomorejo k razumevanju filma in h kritičnemu razmisleku o vsebinah, izpostavljenih v filmu. Pri izvedbi pogovorov sodelujejo s filmskimi ustvarjalci, pedagogi, filmskimi strokovnjaki in strokovnjaki z različnih področij, ki jih film obravnava.

Delavnice ob ogledu filmov (VV, OŠ/1, OŠ/2, OŠ/2, SŠ)
Ob izbranih filmih v ponudbi Šolskega kataloga organiziramo delavnice, vsebinsko prilagojene filmu in temam, ki jih ta obravnava: od delavnic spoznavanja kina, animiranega filma, optičnih igrač, zvočnega opremljanja, do ustvarjalnih delavnic in eksperimentov v kinodvorani. Pri izvedbi sodelujemo s številnimi strokovnjaki, društvi in ustanovami. Več o delavnicah.

Knjižice v zbirki Kinobalon (VV, OŠ/1, OŠ/2)
Knjižice v zbirki Kinobalon so namenjene otrokom in mladim, ki jih zanimajo film in posamezne filmske vsebine. Ob igri in branju filmski junaki postanejo otrokovi prijatelji. Knjižice so tematsko pestre ter obravnavajo različne filmske, družbene, naravoslovne in širše kulturne vsebine. V elektronski obliki so dostopne na spletni strani.

Katalog izbranih filmov za izobraževalne ustanove (strokovni delavci)
Šolski katalog, ki v tiskani obliki izide vsako leto v avgustu, prinaša premišljen izbor različnih igranih, dokumentarnih, animiranih in kinotečnih filmov za različne starostne skupine otrok in mladih. Ob vsakem filmu je navedena starostna primernost, teme, ki jih film obravnava, dodatne kulturno-vzgojne dejavnosti in sogovorniki ter izhodišča za umestitev filma v učne načrte. Katalog je na voljo brezplačno v tiskani obliki in v elektronski obliki na spletni strani Za šole https://www.kinodvor.org/za-sole/. Filmi iz kataloga so na voljo za predvajanje v vseh kinematografih v Art kino mreži Slovenije.

Pedagoško gradivo (strokovni delavci)
Pedagoško gradivo, ki je pripravljeno za posamezne filme v ponudbi šolskega kataloga, je namenjeno vzgojiteljem, učiteljem in drugim pedagoškim delavcem, ki želijo otrokom in mladim približati film in njegove vsebine. V pomoč so jim pri pripravi na ogled filma, pri načrtovanju dodatnih dejavnosti, prinašajo pa tudi izhodišča za pogovore o posameznih filmskih vsebinah. Gradivo je brezplačno dostopno na spletni strani https://www.kinodvor.org/gradivo-za-ucitelje-in-starse/, pedagoškim delavcem ga posredujejo tudi ob prijavi na šolsko projekcijo.

Izobraževanja za strokovne sodelavce Kinobalon – MOL generacije (strokovni delavci)
Dvakrat letno (predvidoma v aprilu in oktobru) v Kinodvoru ob izbranem filmu vzpostavljamo dialog med priznanimi strokovnjaki in strokovnimi delavci o aktualnih temah vzgoje in izobraževanja. Srečanja vodi dr. Robi Kroflič z izbranimi strokovnjaki glede na obravnavano temo. Program nastaja v sodelovanju in s podporo Oddelka za predšolsko vzgojo in izobraževanje ter Oddelka za kulturo MOL. Točni termini in film bodo objavljeni naknadno. Prijave na solski@kinodvor.org