Kinoatelje in Zavod Kinoatelje

FOŠ Filmska delavnica, Filmska projekcija, Filmski festival, Strokovno usposabljanje, Šolska projekcija (s pogovorom) Po Sloveniji

Kinoatelje deluje kot večnamensko jedro za medkulturne in čezmejne projekte na področju filma in avdiovizualnih medijev, ki hkrati nagovarja širšo in strokovno javnost na obeh straneh slovensko-italijanske meje. Združuje organizacijo in promocijo kulturnih dogodkov, dokumentacijo in raziskovanje, produkcijo ter filmsko vzgojo za otroke in mlade. Izobraževanje lahko poteka kot enkraten dogodek ali celoletni projekt, s katerim spodbujamo ustvarjalnost udeležencev ter njihovo kritično refleksijo bodisi preko filmskih delavnic kot tudi z ogledom filma v kinodvorani, kateremu sledi pogovor pod strokovnim vodstvom oziroma avtorsko ekipo. Učenje z izkušnjo in doživetjem je veliko bolj učinkovito, zato organiziramo tudi strokovne ekskurzije ter obiske festivalov in muzejev. Posebno pozornost posvečamo spoznavanju slovenskega filma in lokalne produkcije. Skupaj z učnim osebjem gradimo celostni program filmskega in medijskega opismenjevanja med slovenskimi šolami v Italji.

naslova:
Kinoatelje - Travnik, Piazza della Vittoria 38, 34170 Gorica (IT)
Zavod Kinoatelje, Erjavčeva 51, 5000 Nova Gorica

kontaktna oseba za filmsko vzgojo: Mateja Zorn
e-mail: zornmateja@gmail.com
telefon: 041 353 261

Dejavnosti

Filmske projekcije za šole 3+ (VV, OŠ/1, OŠ/2, OŠ/3, SŠ)
V sodelovanju z osnovnimi in srednjimi šolami v čezmejnem goriškem prostoru oblikujemo filmske projekcije kakovostnih filmov različnih zvrsti in žanrov. Projekcijam sledijo strokovni pogovori, ki spodbujajo njihovo kritično presojo. V sodelovanju s kinom Kinemax v Gorici in Kulturnim domom Nova Gorica.

Filmske ustvarjalne delavnice  3+ (VV, OŠ/1, OŠ/2, OŠ/3, SŠ)
Mladi najprej spoznajo osnove filmske govorice, sledi izbor idej in zgodb, ki jih razvijejo v scenarij, jih posnamejo in zmontirajo. Spoznajo različne faze nastajanja filma, prek katerih svoja čustva, strahove in zanimanja prevajajo v filmske zgodbe. Delavnice potekajo v slovenščini in italijanščini, skupna govorica pa je filmski jezik. Nastala dela so dosegljiva na naši spletni strani v rubriki mladinski film.

Strokovno izobraževanje – Masterclass (SŠ, študentje, strokovni delavci)
Na čezmejnem filmskem festivalu »Poklon viziji« v goriški Hiši filma poteka strokovna delavnica s prejemnikom nagrade Darko Bratina. Temelji na neposredni izmenjavi mnenj in izkušenj ter hkratnem spodbujanju vrednot medkulturnega dialoga; namenjena je študentom filma in humanistike, raziskovalcem kulture, filmskim profesionalcem, pedagogom in vsem drugim cinefilom.

Strokovno srečanje – seminarji za učno osebje (strokovni delavci)
Strokovna srečanja, namenjena pedagogom, mentorjem, ravnateljem in koordinatorjem programa slovenskih šol v Italiji in širšem goriškem prostoru, na katerih prek gostujočih predavateljev ter predstavitvi primerov dobrih praks doma in v tujini, promoviramo interdisciplinarno širino filmske vzgoje in učinkovitost avdiovizualnih didaktičnih pripomočkov.

Filmski tabor (OŠ/1, OŠ/2, OŠ/3, SŠ, strokovni delavci)
Kinoateje v soorganizaciji z Ustanovo Silvana Furlana vodi Mednarodni mladinski filmski tabor, ki običajno poteka v prvi polovici avgusta v Novi Gorici. V enotedenskem druženju cca 30 udeležencev med 9 in 18 letom starosti pod strokovnim mentorstvom (Miroslav Mandić, Darko Sinko, Fabris Šulin, Neli Maraž, Sandra Jovanovska, Leo Černic, Urban Košir, Matej Okroglič, Mateja Zorn) posname svoje kratke filme. Na zaključnem večeru udeležencii na javni projekciji predstavijo svoja dela v katerih raziskujejo različne filmske govorice in filmske forme; poleg igranega tudi animirani film, eksperimentalni in dokumentarni.

Filmski festival (OŠ/1, OŠ/2, OŠ/3, SŠ, študentje, strokovni delavci)
Čezmejni filmski festival Poklon viziji / Omaggio a una visione / Tribute to a Vision
Kinoatelje od leta 1999 podeljuje nagrado Darko Bratina za filmske presežke in se poklanja prebojnim vizijam izbranih avtorjev, ki estetske vrednote dopolnjujejo s posebno pozornostjo do zgodovinskega in družbenega okolja ter se zavzemajo za medkulturno komunikacijo. Kinoatelje podeljuje nagrado v spomin na svojega ustanovitelja Darka Bratino (1942—1997), filmskega kritika, sociologa in politika, ki je filmskemu mediju pripisoval posebno spoznavno vrednost. Menil je namreč, da gre za najboljše sredstvo za razumevanje družbe in njene kulturne identitete. Danes ima dogodek formo čezmejnega filmskega festivala Poklon Viziji, ki se odvija v medregijskem prostoru med Slovenijo in Italijo in povezuje tako gledalce kot filmske inštitucije v 7 različnih mestih (Gorica, Nova Gorica, Trst, Izola, Špeter, Videm in Ljubljana). Pogovori z nagrajencem, projekcije filmov in strokovna delavnica – masterclass so organizirani v sodelovanju s partnerji iz posameznega mesta. Od leta 2018 je v sklopu festivala zaživel nov programski sklop Prvi Poleti/Primi Voli/First Crossings, zasnovan kot platforma za razvijanje novih filmskih govoric, ki izpostavlja in predstavlja širši javnosti tudi dela mladih filmskih avtorjev, ki so na začetku njihove ustvarjalne poti. Protagonisti so torej cineasti, ki eksperimentirajo s filmskim jezikom in z radovednostjo opazujejo svet okoli sebe ter neskončne možnosti, ki jih nudi avdiovizualni medij. Spremljevalni program festivala sestavljajo razstave, AV instalacije, brezplačne delavnice za otroke, družinski filmski program, vse večji in pomembnejši del festivala pa postaja vsakoletno strokovno srečanje, ki predstavlja aktualne teme, povezane z razvojem filmske kulture v čezmejnem prostoru.

Letni kino (OŠ/1, OŠ/2, OŠ/3, SŠ, študentje)
Poleg šolskih filmskih projekcij in projekcij v sklopu festivala Kinoatelje organizira tudi letne kine v zamejstvu in na Goriškem. Glavni protagonist poletnega filmskega dogajanja je nedvomno Letni kino Silvana Furlana, ki se od leta 2013 redno odvija v Novi Gorici in v širši goriški prostor pripelje bogato filmsko bero domačih in tujih filmskih produkcij. V desetdnevnem programu se prostor nameni tudi otroškemu in mladinskemu filmskemu programu, ne izostanejo pa niti mladi filmski ustvarjalci. Eden izmed večerov se tradicionalno nameni predstavitvi domače filmske produkcije.