Osnove filmske produkcije – kaj potrebujemo, da posnamemo svoj prvi film

RF Sandi Skok, Slovenska kinoteka, Razumevanje filma, 2018 0 komentarjev

Cilj delavnice je pridobiti znanje, potrebno za izvedbo avdiovizualnega projekta od ideje do končnega produkta. Na delavnicah se ukvarjamo z osnovnimi filmskimi izraznimi sredstvi, organizacijo dela in tehnologijo, ki jo potrebujemo za izvedbo.

S pregledom razvoja filmskih izraznih sredstev se udeleženci učijo, kako prenesti zgodbo do gledalca z medijem filma, kako se odločiti za kompozicijo, filmski plan in snemalni kot. Zanima nas, kako spajati kadre, kaj določena reakcija pove o določeni akciji, kako lahko s spajanjem kadrov ustvarimo napetost ali pa poudarimo oziroma upočasnimo pomemben trenutek, kaj lahko zaporedna kadra povesta o liku, odnosu med dvema likoma … Razmišljamo o pripovednih strukturah – ali bomo zgodbo povedali linearno ali z vzporednimi zgodbami ali pa z uporabo časovnih preskokov. Posvečamo se tudi pomenu barvne, zvočne in grafične podobe filma.

pedagoško gradivo

Louis Delluc, eden prvih francoskih filmskih teoretikov, je razlagal elipso kot stilsko figuro, ki omogoča razvoj specifične filmske poetike. Babac, M. 2000: Jezik montaže pokretnih slika