Sandi Skok: Osnove filmske produkcije – kaj potrebujemo, da posnamemo svoj prvi film

RF

Cilj delavnice je pridobiti znanje, potrebno za izvedbo avdiovizualnega projekta od ideje do končnega produkta. Na delavnicah se ukvarjamo z osnovnimi filmskimi izraznimi sredstvi, organizacijo dela in tehnologijo, ki jo potrebujemo za izvedbo.

S pregledom razvoja filmskih izraznih sredstev se udeleženci učijo, kako prenesti zgodbo do gledalca z medijem filma, kako se odločiti za kompozicijo, filmski plan in snemalni kot. Zanima nas, kako spajati kadre, kaj določena reakcija pove o določeni akciji, kako lahko s spajanjem kadrov ustvarimo napetost ali pa poudarimo oziroma upočasnimo pomemben trenutek, kaj lahko zaporedna kadra povesta o liku, odnosu med dvema likoma … Razmišljamo o pripovednih strukturah – ali bomo zgodbo povedali linearno ali z vzporednimi zgodbami ali pa z uporabo časovnih preskokov. Posvečamo se tudi pomenu barvne, zvočne in grafične podobe filma.