Filmsko ustvarjanje z novimi tehnologijami

RF Kristina Rešek, Slovenska kinoteka, Razumevanje filma, 2018 0 komentarjev

Delavnica se osredotoča na izvedbeni del filma – produkcijo. Udeleženci so ves čas aktivno vključeni in teme spoznavajo skozi izkustveno-ustvarjalni proces. Aplikacija Instagram je novodobni medij, ki posamezniku omogoča video snemanje, delno montiranje in predstavitev – širjenje lastnega izdelka na družabnih omrežjih. Je medij, ki ga uporablja vse več ljudi, med njimi večina mladih. V luči dandanes pogoste uporabe pametnih telefonov udeležence prosimo, naj si na svoj pametni telefon naložijo aplikacijo Instagram, Predavateljica nato razloži osnove delovanja in uporabe te aplikacije, predvsem kako z njo ustvariti kratki film. Udeleženci razvijejo kratek scenarij, si razdelijo vloge, posnamejo in obdelajo material. Cilj delavnice je spoznavanje večplastnosti filma prek lastnega kreativnega procesa in s tem doseganje boljšega razumevanja samega procesa.

pedagoško gradivo 1

pedagoško gradivo 2

Pevec jazza (The Jazz Singer, 1927)

Instafilm

Voda