Sandi Skok: Delavnica Osnove filmske produkcije – kaj potrebujemo, da posnamemo svoj prvi film

RF

Cilj delavnice je pridobiti znanje, potrebno za izvedbo avdiovizualnega projekta od ideje do končnega produkta. Na delavnicah se ukvarjamo z osnovnimi filmskimi izraznimi sredstvi, organizacijo dela in tehnologijo, ki jo potrebujemo za izvedbo.

S pregledom razvoja filmskih izraznih sredstev se udeleženci učijo, kako prenesti zgodbo do gledalca z medijem filma, kako se odločiti za kompozicijo, filmski plan in snemalni kot. Zanima nas, kako spajati kadre, kaj določena reakcija pove o določeni akciji, kako lahko s spajanjem kadrov ustvarimo napetost ali pa poudarimo oziroma upočasnimo pomemben trenutek, kaj lahko zaporedna kadra povesta o liku, odnosu med dvema likoma … Razmišljamo o pripovednih strukturah – ali bomo zgodbo povedali linearno ali z vzporednimi zgodbami ali pa z uporabo časovnih preskokov. Posvečamo se tudi pomenu barvne, zvočne in grafične podobe filma.

Na praktičnem delu delavnic udeleženci posnamejo kratek film. Izmislijo si kratko zgodbo oziroma situacijo, ki jo želijo posneti. Nato se odločijo, kako se bodo lotili snemanja, iz katerih snemalnih kotov in v katerih filmskih planih je treba situacijo posneti, kako se v kadru premikajo osebe in kako se premika kamera, kako morajo igralci igrati, katero opremo moramo uporabiti in kam jo moramo postaviti itd. Ko je predprodukcija končana, si udeleženci razdelijo vloge, ki jih bodo opravljali pri snemanju, in film posnamejo. Posneti material nato pogledamo in zmontiramo. Proces in izdelek na koncu evalviramo.

Z delavnicami želimo dijakom na praktičen način predstaviti vse faze ustvarjanja filma.