Odnosi

RF

Kratki animirani film so na delavnici animiranega filma – kolažna animacija ustvarili dijaki 3. letnika Gimnazije Poljane pod mentorstvom Hane Repše

Kolažna animacija – praktično delo v razredu

Mentorica z učitelji sodeluje individualno, kot svetovalka pri praktični izvedbi delavnice animiranega filma v razredu z dijaki. Učiteljem pomaga pri načrtovanju učne priprave 2-, 5- ali večurne delavnice kolažne animacije. Učitelje vodi pri izvedbi animiranega filma z dijaki od ideje do končne realizacije.

Načrtovanje poteka individualno, preko telefona oziroma konference na Skypu ali sestanka v živo. Z učiteljem zasnujemo časovni okvir in v skladu z zmogljivostmi šole izberemo primerno opremo za snemanje. Pogovorimo se o vsebini oziroma ciljih končnega izdelka. Učitelj pripravi učno pripravo, ki jo skupaj evalviramo. Sledi delo v razredu. Učitelj izpelje uvodno motivacijo, mentorica je prisotna kot svetovalka. Pomaga pri postavitvi opreme in snemalnih postaj, pomaga pri drugih tehničnih posebnostih. Frekvenca obiska svetovalke je odvisna od dolžine in zahtevnosti izvedbe ter učiteljeve suverenosti v določenem delovnem procesu. Ko je video in avdio vsebina posneta, sodeluje pri montaži zajetih elementov. Sledi skupinska evalvacija v razredu in evalvacija dela z učiteljem.

Posebnost 2-urne delavnice je uporaba telefonov oziroma računalniških tablic z namensko programsko opremo. Dijakom omogoči hiter vpogled v tehniko animacije, ponuja hitre začetniške rezultate, ki so lahko spodbuda za resnejše delo v prihodnje.

Ljubljana, december 2019