16 nov 2017

II. regijsko srečanje: dr. Matic Majcen: 19. STOLETJE: ROJSTVO FILMA OD IZUMA FOTOGRAFIJE DO VZPONA FILMSKIH STUDIEV in mag. Hana Repše: KOLAŽNA ANIMACIJA

RF strokovno srečanje, seminar 16:00—20:00 II. gimnazija Maribor, Trg Miloša Zidanška 1, 1000 Maribor