Animirajmo! Priročnik za animirani film v vrtcih in šolah

FOŠ in RF Andreja Goetz, dr. Maja Krajnc, Samo Krušič, Timon Leder,mag. Martina Peštaj, Igor Prassel, mag. Hana Repše, Kolja Saksida, Matija Šturm, Zavod RS za šolstvo, 2016 0 komentarjev

Pri založbi Zavoda RS za šolstvo je leta 2016 izšel e-priročnik Animirajmo! Animirani film v vrtcu in šoli, ki ga je pripravila skupina domačih strokovnjakov in ustvarjalcev animiranega filma.

Osnovni podatki o literaturi

Avtor/ica: Andreja Goetz, dr. Maja Krajnc, Samo Krušič, Timon Leder,mag. Martina Peštaj, Igor Prassel, mag. Hana Repše, Kolja Saksida, Matija Šturm Založba: Zavod RS za šolstvo Urednik/ca: dr. Maja Krajnc in Kolja Saksida Leto izdaje: 2016

V teoretskem delu se sprehodimo skozi zgodovino animiranega filma (v središče je postavljen predvsem razvoj domačega animiranega filma), spoznamo pomen animiranega filma za otroke in mladostnike, skozi svet optičnih igrač in s pomočjo nazornih ilustracij spoznamo osnove filmske govorice, njene zakonitosti in specifike animiranega filma ter tudi različne tehnike animacije, pri čemer so si snovalci priročnika prizadevali nadgraditi in poenotiti strokovno terminologijo.

Praktični del prinaša predstavitve nekaterih domačih avtorjev in njihovih del, dodane so smernice in napotki za izvedbo filmske vzgoje, predstavljeni so številni primeri dobrih praks (po merilih kakovosti in dostopnosti) in delavnic animiranega filma pri pouku z natančnimi napotki (oboje je prilagojeno različnim starostnim stopnjam). Priročnik prinaša tudi vrsto možnosti umestitve animiranega filma v vzgojno-izobraževalni proces.

Pripravo priročnika so podprli tudi Slovenski filmski center RS, Ministrstvo za kulturo ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.