Boter petelin

FOŠ

Kratki animiran film so ustvarili učenci 9. razreda OŠ Blanca pod mentorstvom učiteljice Sabine Košir.

Učenci 9. razreda osnovne šole Blanca so pri pouku LUM in FVZ izdelali dobrih 7 minut trajajočo animacijo Boter petelin in njegova zgodba. Ideja za animacijo je nastala pri izvajanju novembrske naloge za namene Erasmus+ projekta FAST, ki je spodbujal uporabo IKT vsebin v izobraževalnem procesu. Učenci so dobili navodila, da morajo pri likovni nalogi, vezani na animacijo, upoštevati tematiko slovenskih ljudskih pravljic. Med ponujenimi so se odločili za pravljico Boter petelin in njegova zgodba.

Zaradi pomanjkanja primerne opreme sem učencem izdelala animacijske mizice, s pomočjo katerih so svojim pravljičnim likom dali podobo in »vdahnili« življenje. Učenci so si razdelili delo in pričeli z ustvarjanjem animacije. Za nalogo so imeli na voljo zelo malo časa, zato smo nekatere like, ki so jih učenci zrisali, povečali ali pomanjšali s pomočjo kopirnega stroja. Tako so bili liki prilagojeni različnim kadrom. Pri ozadju so se odločili za slikanje, like pa so zrisali.

Ko je bilo vse pripravljeno, sem učence seznanila z novo aplikacijo (Zing studio), ki jim je precej olajšala delo. Učenci so aplikacijo zelo hitro obvladali in začeli s snemanjem. Snemanje animacije in zvokov je trajalo dobrih 14 ur, dodatnih 10 pa smo porabili za montažo. Ob koncu meseca nam je uspelo ustvariti čudovito zgodbico, ki je res vredna ogleda. Učenci so ob animiranju spoznali, da tovrstno delo sicer terja precej časa in potrpljenja, a nagrajuje z veseljem in zadovoljstvom ob ustvarjanju. Pri delu so pokazali, da so ustvarjalni, iznajdljivi, vsesplošno razgledani in pripravljeni sprejemati kompromise, kar je vodilo v nastanek animacije, s katero smo bili vsi zelo zadovoljni. Tudi premiera v šoli je požela velik aplavz.

Prispevek Sabine Košir, učiteljice likovne umetnosti in filmske vzgoje na OŠ Blanca