Mag. Hana Repše (rojena leta 1981) je diplomirala na Oddelku za likovno umetnost na Pedagoški fakulteti Univerze v Mariboru ter zaključila podiplomski študij na ALUO v Ljubljani. Od leta 2002 se intenzivno posveča delavnicam s področja vizualne umetnosti, od leta 2006 pa tudi organizaciji in izvedbi delavnic animiranega filma za otroke, mlade ter druge zainteresirane. Sodelovala je pri snovanju in izvajanju Vzgojno-izobraževalnega programa animiranega filma Slon (Društvo 2 koluta) ter številnih projektih, ki jih v Mariboru pripravljata Društvo za razvoj filmske kulture (Šola animiranega filma ENIMATION school, Mednarodni festival otroškega in mladinskega filma ENIMATION …) in Zavod MARS Maribor.