Mag. Hana Repše (rojena leta 1981) je diplomirala na Oddelku za likovno umetnost na Pedagoški fakulteti Univerze v Mariboru ter zaključila podiplomski študij na ALUO v Ljubljani. Od leta 2002 se intenzivno posveča delavnicam s področja vizualne umetnosti, od leta 2006 pa tudi organizaciji in izvedbi delavnic animiranega filma za otroke, mlade ter druge zainteresirane. Sodelovala je pri snovanju in izvajanju Vzgojno-izobraževalnega programa animiranega filma Slon (Društvo 2 koluta) ter številnih projektih, ki jih v Mariboru pripravljata Društvo za razvoj filmske kulture (Šola animiranega filma ENIMATION school, Mednarodni festival otroškega in mladinskega filma ENIMATION …) in Zavod MARS Maribor.

Mag. Hana Repše (rojena leta 1981) je diplomirala na Oddelku za likovno umetnost na Pedagoški fakulteti Univerze v Mariboru ter zaključila podiplomski študij na ALUO v Ljubljani. Od leta 2002 se intenzivno posveča delavnicam s področja vizualne umetnosti, od leta 2006 pa tudi organizaciji in izvedbi delavnic animiranega filma za otroke, mlade ter druge zainteresirane. Sodelovala je pri snovanju in izvajanju Vzgojno-izobraževalnega programa animiranega filma Slon (Društvo 2 koluta) ter številnih projektih, ki jih v Mariboru pripravljata Društvo za razvoj filmske kulture (Šola animiranega filma ENIMATION school, Mednarodni festival otroškega in mladinskega filma ENIMATION …) in Zavod MARS Maribor.