Filmsko društvo Film Factory

FOŠ in RF Filmska delavnica, Strokovno usposabljanje Po Sloveniji

Filmsko društvo Film Factory je kolektiv mladih filmskih avtorjev in producentov, ki od ustanovitve (l. 2009) aktivno deluje na področju avtorske filmske produkcije in filmskega opismenjevanja mladih. Z raznovrstnimi teoretsko-analitičnimi in praktičnimi izobraževalnimi programi mlade spodbujajo, da razvijejo odnos do neodvisnega filma, postanejo kritični gledalci in aktivni filmski ustvarjalci.

Film Factory je del konzorcija Film v Mariboru in član mednarodne filmske mreže NISI MASA.