Društvo zaveznikov mehkega pristanka - Luksuz produkcija

FOŠ in RF Filmska delavnica, Filmski festival, Strokovno usposabljanje Po Sloveniji

Luksuz produkcija je sekcija Društva zaveznikov mehkega pristanka, ki se že skoraj dve desetletji načrtno ukvarja s filmsko vzgojo mladih. Vsako leto več kot 100 udeležencev različnih delavnic posname med petdeset in sedemdeset kratkih filmov, s katerimi redno osvajajo nagrade na festivalih doma in v tujini. Na 16. festivalu slovenskega filma v Portorožu so prejeli vesno za posebne dosežke.

Kontaktna oseba: Tom Gomizelj
mail: luksuz.produkcija@gmail.com
telefon: 031 276 275

Dejavnosti

Otroške in mladinske filmske delavnice 
Filmske delavnice Luksuz produkcije otrokom in mladostnikom omogočajo učno okolje, v katerem se lahko pobliže seznanijo z umetnostjo in obrtjo ustvarjanja filmskih ter medijskih vsebin, in možnost razvoja lastnega glasu in kreativnosti. Otroci in mladostniki ustvarjajo v ustreznih starostnih skupinah, izkušeni mentorji pa jih vodijo skozi vse faze procesa filmske produkcije. Mentorji na delavnicah so usposobljeni profesionalci različnih področij filmske produkcije kot tudi prostovoljci Evropske solidarnostne enote (ESE). Programi so zasnovani za učence osnovnih in srednjih šol, kot tudi mlade odrasle, ki se jim želi približati in demistificirati profesionalni proces filmske in medijske produkcije. Mladi se tako preko raznovrstnih praktičnih aktivnosti učijo kreativnosti in timskega dela, številnih novih veščin in znanj ter krepijo svojo domišljijo, s tem pa si utirajo pot do bodočih izobraževalnih, kariernih in življenjskih uspehov.

2–3 dnevna filmska delavnica (OŠ/3, SŠ)
Po kratkem uvodnem spoznavanju filmskega jezika udeleženci razvijejo idejo za svoj film, izdelajo foto strip ter s pomočjo izkušenih mentorjev posnamejo in zmontirajo kratki igrani film. Na delavnico so vabljeni tudi udeleženci, ki bi se radi preizkusili kot igralci v filmu. Priporočljiva velikost skupine, ki ustvarja film, je od štiri do šest udeležencev. Ob večjem številu udeležencev lahko zagotovijo dodatne mentorje in opremo.

Počitniška filmska delavnica (OŠ/3, SŠ)
Po uvodnem spoznavanju osnov filmskega jezika udeleženci svoje ideje oblikujejo v scenarij za kratki film, po skupinah izdelajo foto strip, posnamejo kratki film in ga s pomočjo računalnika zmontirajo. Udeleženci se preizkusijo v vlogah režiserjev, snemalcev, montažerjev, igralcev ... Filmske delavnice redno potekajo v Krškem in v Muzeju slovenskih filmskih igralcev v Divači, po dogovoru jih lahko izvedejo tudi drugje.

Obiščite tudi youtube kanal DZMP in si oglejte kratke filme, ki so nastali na delavnicah.