Delavski dom Trbovlje

FOŠ Filmska delavnica, Filmska projekcija, Šolska projekcija (s pogovorom) Zasavska regija

o ustanovi
Delavski dom Trbovlje je občinski javni zavod s področja kulture. Deluje na področju kinematografske dejavnosti, gledališča, vizualnih in novomedijskih umetnosti, klasične, tradicionalne in alternativne glasbe. Od svoje ustanovitve (1956) kot svojo redno dejavnost izvaja filmski program. Filmski program se izvaja skozi celo leto. Od 5.3.2010 je član  združenja AKMS, katera se je v ustanovni listini zavezala izvajanju filmske vzgoje za vse generacije ter promocije in zagotavljanja široke dostopnosti filmsko kulturnih vsebin. Filmska vzgoja obsega različne metode in delo s filmom s pomočjo katere se uči aktivnega gledanja filmov, prepoznavanja sporočila filma in kaj vse vpliva na njegovo vsebino.

dejavnosti

Redni filmski program: poteka celo leto. Poleg  komercialnih filmov ponuja ogled kakovostnih, umetniških, festivalskih, nagrajenih, novih filmov.

Nedeljske matineje: za najmlajše se ob nedeljah v dopoldanskem času predvajajo animirani filmi

Otroške delavnice po nedeljskih filmskih matinejah: Enkrat mesečno po nedeljskih filmskih matinejah potekajo brezplačne otroške delavnice, ki so namenjene predšolskim otrokom in otrokom v prvih razredih osnovnih šol. Na delavnicah se animatorka z otroki pogovori o filmu, jih spodbuja k razmišljanju in jim skuša predstaviti tudi spregledane vidike filmov. Po pogovoru otroci izdelujejo izdelke in ustvarjajo na temo filma. Pri izbiri filmov pred delavnicami dajemo prednost kakovostnim evropskim filmom, ki so prilagojeni starosti udeležencev. Z delavnicami želimo privzgojiti ljubezen do kina in s tem postaviti temelje filmske vzgoje tudi pri individualnih obiskovalcih.

Počitniške filmske matineje: poleg rednega programa na sporedu so tudi počitniške matineje v dopoldanskem in zgodnjem popoldanskem času.

Družinski program: ob sobotah (ob 16.00 ) se predvajajo filmske projekcije primerne družinskim ogledom.

Filmski abonma: je sestavljen iz 7 filmskih predstav, ene na mesec, od oktobra do aprila. Vsak mesec je izbran en abonmajski film (Film-abonma), ki si ga lahko abonent ogleda v kateremkoli terminu predvajanja v Kinu Trbovlje. Ljubiteljem filma na ogled se ponujajo filmi različnih žanrov, avtorske, neodvisne, evropske filme in filme iz tretjih držav, presežke domače in svetovne filmske industrije, kakovostne in nagrajene umetniške filme kot tudi največje filmske uspešnice. Program se določa sproti, saj želimo v kar največji meri slediti aktualnim trendom.

Letni kino: od leta  2011 zadnji teden v avgustu, na stopnišču pred DDT so projekcije pod naslovom  Letni kino: Zvezdni utrinki (3 dni) na katerem se predvajajo starejši filmi, zanimivi, različnih žanrov. Ogled filmov je brezplačen.

Festival DigitalBigScreen: Festival video umetnosti DigitalBigScreen umetnikom, ki se ukvarjajo z videom, ponuja možnost visoko kakovostne predstavitve njihovih del na velikem kinematografskem platnu (bigscreen). Tako umetniškemu filmu ponuja drugačen kontekst in v kinodvorano prinaša vsebine, ki so bile pred digitalizacijo kinematografije omejene na televizijske ekrane, LCD zaslone in mala platna. Vsako leto so v festival vključena dela, izbrana na mednarodnem razpisu, prav tako pa vključuje tudi performanse, dela študentov in priznanih video umetnikov. Festival omogoča distribucijo prikazanega gradiva po Art kino mreži Slovenije in na ta način širi obseg ciljne publike, ki navadno nima dostopa do tovrstnih vsebin.

Šolski program: v tednu otroka, pred novoletnim počitnicam, na koncu šolskega leta in željenih terminih med šolskim  letom se ponudi ogled filmske projekcije , izbranih filmov, primernih starostni skupini. Po ogledu nekaterih filmov se izvede pogovor o filmu.

Brezplačni filmsko-vzgojni program: v šolskem letu je na voljo program, ki omogoča brezplačen ogled kakovostnih filmov in hkrati nudi tudi brezplačne spremljevalne dejavnosti (uvodi, pogovori, delavnice, pedagoška gradiva).

Brezplačne pedagoške vsebine k šolskim projekcijam: pri ogledu filma prejme brezplačne kakovostne filmsko-vzgojne dejavnosti, navezane na film.