Art kino mreža Slovenije

FOŠ in RF Filmska projekcija, Strokovno usposabljanje, Šolska projekcija (s pogovorom), Založništvo Po Sloveniji

Art kino mreža Slovenije (AKMS) je združenje prikazovalcev kakovostnega in umetniškega filma Slovenije. Že od leta 2009 povezuje kinematografe in prikazovalce kakovostnega in umetniškega filma po vsej Sloveniji, v letu 2020 pa šteje 25 članov z 28 kinematografi v 27-ih slovenskih mestih. Skozi sistematično organizacijo strokovnih izobraževanj in izmenjavo izkušenj ter informacij s področja filma in filmske vzgoje skrbi za profesionalizacijo in širjenje strokovnih znanj med slovenskimi prikazovalci ter omogoča višje standarde promocije in prezentacije, zlasti slovenskega filma v reproduktivni kinematografiji na ozemlju Slovenije.

Dejavnosti

Filmska osnovna šola (2016-2021)
Skupaj s člani AKMS in različnimi kulturnimi ustanovami ter posamezniki izvajamo strokovna usposabljanja o filmu in filmski vzgoji, namenjena strokovnim delavcem osnovnih šol. Program in vsebino usposabljanj, strokovno gradivo in druge digitalne vsebine, povezane s projektom, najdete na informacijskem spletišču Šola filma, ki je nastalo v sodelovanju s projektom Razumevanje filma (Slovenska kinoteka).

Za vsa vprašanja pišite na filmska-os@artkinomreza.si.

Filmska vzgoja v AKMS za otroke in mlade
V AKMS se izvajajo šolske projekcije kakovostnih animiranih, dokumentarnih in igranih filmov po izboru VIZ, ki so lahko pospremljene s pogovori in različnimi delavnicami, pedagoškimi gradivi za strokovne delavce in izbranimi knjižicami za mlajše učence.

Za več informacij se obrnite na posamezne člane AKMS ali na koordinatorki filmske vzgoje v AKMS (Petra Gajžler: 040-778-302; Marina Katalenić: 040-778-301; filmska-vzgoja@artkinomreza.si).

Filmska vzgoja v AKMS 2020/2021