Kosovelov dom Sežana

FOŠ Filmska delavnica, Filmska projekcija, Šolska projekcija (s pogovorom) Obalno-kraška regija

o ustanovi
Kosovelov dom Sežana – kulturni center Krasa je kulturni center, ki v prvi vrsti ponuja najrazličnejše kulturne prireditve. Ima štiri prireditvene prostore (3 dvorane in zunanji amfiteater), zvočno snemalnico, delavnico za vzdrževanje in tri razstaviščne prostore. Nudi koncertno in gledališko dejavnost, filmske predstave, razstavno in večpredstavnostno dejavnost ter možnost prirejanja različnih prireditev.

dejavnosti
filmska projekcija
: redne filmske projekcije. Kino deluje kot programski del Kosovelovega doma Sežana. Glavni filmski program vodimo v glavni dvorani (437 sedežev), saj imamo samo en digitalni projektor. Kadarkoli je mogoče, pa tudi v manjših dvoranah (85 sedežev), v primeru drugih nosilcev (HD, BlueRay, DVD idr.). V poletnem času (julij in avgust) izvajamo poletno kino zunaj (v zunanjem amfiteatru), vendar le enkrat na teden, s Slovensko kinoteko skupaj oglašujemo poletne projekcije pod skupnim imenom Poletni kino na Krasu. Kosovelov dom kino je regionalno prizorišče, ki ponuja kakovostne in umetniške filme, s posebnim poudarkom na evropskih in slovenskih filmih (cca 70% programa). Kot član Art kino mreže Slovenije, Europa Cinemas in CICVE si prizadevamo iskati tudi dostopnost in raznolikost ter estetsko kakovost nekomercialnih filmskih vsebin.

 vodena šolska projekcija: Po željah in potrebah šol, izvajamo tudi ogled filmov (večinoma s pogovorom po filmu). Pogovori so vodeni bodisi s strani lokalnih zunanjih sodelavcev, bodisi s strani usposobljenih sodelavk AKMS ali drugih zunanjih izvajalcev-sodelavcev; če je le mogoče, se v primeru SLO filmov, na pogovor povabi tudi filmsko ekipo.

filmšula: V sodelovanju z lokalno srednjo šolo in lokalnim mladinskim centrom si prizadevamo za razvoj lastnega filmsko-vzgojnega programa za mlade – Filmšula. Njen cilj je mladim, predvsem dijakom, približati filmsko umetnost in izostriti kritičen pogled na svet, v katerem živimo. Program temelji na ogledu kakovostne filmske vsebine, seznanjanju z raznolikimi filmskimi stvaritvami, spoznavanju ustvarjanja filmskih del in kritičnem razmišljanju ter posledično razumevanju filma. Ob aktivnem gledanju filmov, razmišljanju in razpravljanju o njih mladi poglabljajo razumevanje sebe in drugih, ostrijo estetski čut in razvijajo družbeno kritičnost. Filmšula se izvaja v popoldanskem času, predvidoma enkrat mesečno. Na projekcije so vabljeni tudi vsi ostali zainteresirani.

delavnice: V okviru Filmšule smo v preteklosti izvajali različne delavnice, nazadnje delavnico Filmska kritika, v letu 2017 pa je ZVVIKS pri nas izvedel delavnico o  animiranem filmu za pedagoške delavce, v okviru Filmšule pa smo v 206-17 izvedli še predavanji Filmska izrazna sredstva in Animirani film skozi čas in prostor. Po potrebah in željah šol, seveda lahko izvajamo tudi delavnice pri čemer najemamo zunanje strokovne sodelavce-izvajalce.

festivaliKosovelov dom Sežana sodeluje pri festivalih kot npr. Film na oko (koproducent) in Kino otok (predvajanje filmov s festivalov v času trajanja festivalov), v 2017 je Kosovelov dom Sežana sodeloval tudi pri festivalu Bobri in sicer s filmskim programom. Vsako leto vrtimo izbrane animirane filme s festivala Animateka (Animateka po Animateki). Načrtujemo sodelovanje s tržaškim filmskim festivalom od 2018 dalje.