Ana Čigon: delavnica igranega filma B

FOŠ ppt

Gradivo je nastalo v okviru usposabljanja Filmske osnovne šole: Sklop B - delavnica igranega filma. Delavnico sta izvajala Ana Čigon in Peter Bizjak.

opis usposabljanja
Produkcijska delavnica igranega filma, ki obsega teoretski uvod in praktični del, bo udeležence vodila od osnov filmskega jezika do ustvarjalnega procesa snemanja kratkega igranega filma, hkrati pa bo ponudila praktične napotke za izvedbo ustvarjalne delavnice v razredu. Delo bo potekalo v skupinah.

več o usposabljanju preberite na povezavi

Uvodno predavanje

Primeri dobre prakse

Pred snemanjem