Predstavitev posebne edicije KINA! s predavanji

RF

Pekarna Magdalenske mreže v četrtek26. 11. 2020 ob 18:00 prek aplikacije zoom  v sodelovanju z Društvom za širjenje filmske kulture KINO! organizira predstavitev posebne tematske številke KINA!  – Film in arhitektura!  V sklopu predstavitve se bosta zvrstili predavanji: 

 

Peter Karba: K razmerju med filmom in arhitekturo

Karba v predavanju poišče razmerje med filmom in arhitekturo na način, da se ju obravnava kot ločeni umetnostni zvrsti preko nekaterih občih določil, ki izkazujejo razlike in enakost med njima. Ta določila so: obstoj, prisotnost, materialnost, tehnološkost in spomin. Študija zgodovinskega razvoja ter pojavnosti filma in arhitekture zasnuje razumevanje razmerja z Bazinovim konceptom »kompleks mumije«, ki vodi do sklepa, da film omogoča radikalno razširitev obstoječih pomenov arhitekture, s čimer pa se povratno izkazujeta tudi bistvena zmožnost in pomen filma.

Oskar Ban Brejc: Hopper in film

Ban Brejc se v svojem seminarju osredotoča na povezavo med Edwardom Hopperjem in filmom. Po uvodnih komentarjih o primerjavi gibljive filmske podobe in statične podobe slike se najprej osredotoči na pomen zunanjosti polja pri Hopperjevem slikarstvu. Njegovo uporabo zunanjosti polja primerja z uporabo zvoka v zgodnjih filmih Roberta Altmana. V drugem delu primerja Hopperjeve perspektivične in prostorske distorzije s konceptom in učinkom glitcha v filmu. Glitch v filmu Holy Motors (Leos Carax, 2012) je predstavljen kot način razumevanja dveh glavnih interpretativnih pristopov v eksperimentalnem filmu, obenem pa poskuša razširiti razumevanje Hopperjevega slikarstva.

Dogodek bo potekal prek aplikacije zoom: https://zoom.us/j/94174766743.