Pedagoško gradivo o video umetnosti

FOŠ

Izšlo je pedagoško gradivo o video umetnosti, nastalo v okviru spletnega usposabljanja ob dnevu avdiovizualne dediščinez naslovom "Kdo se boji videa?"

Pedagoško gradivo obravnava pet izbranih umetniških in eksperimentalnih videov različnih umetnikov in umetnic iz Slovenije na temo ekološke problematike in potrošništva. Ob vsakem naslovu so na voljo slikovno gradivo, povezava do videa na Postaji DIVA, vprašanja za učence ter predlogi za dodatne dejavnosti v razredu. 

Pedagoško gradivo je primarno namenjeno učiteljem izbirnega predmeta filmska vzgoja ter učiteljem 3. triade OŠ. Priloga pedagoškega gradiva je delovni list za učence s slikovnim gradivom.

Gradivo je dostopno na povezavi.