Društvo za širjenje filmske kulture KINO!: Ostrenje pogleda

FOŠ in RF Delavnica, Festival, Filmska projekcija, Filmska projekcija s pogovorom, Predavanje MOL območje, delavnice po celotni Sloveniji

OSTRENJE POGLEDA – BREZPLAČNI FILMSKO-VZGOJNI IN USTVARJALNI PROGRAM Društva za širjenje filmske kulture KINO! ZA OTROKE IN MLADE

Film pripomore k oblikovanju estetske občutljivosti in krepi otrokovo/mladostnikovo socialno medijsko pismenost. Film mladim omogoča, da se identificirajo z raznovrstnimi izkušnjami in srečajo z različnimi pogledi na svet. Predvsem pa film vzdrami domišljijo, čustva, umetniško in znanstveno ustvarjalnost ter spodbudi kritično razmišljanje in vrednotenje.
Dejavnosti izobraževalnega programa Ostrenje pogleda v osnovi prepletajo ustvarjanje in filmsko teorijo, predstavljeno dostopno posamezni starostni skupini.

FESTIVALSKE FILMSKOKRITIŠKE DELAVNICE za dijake in študente

V sklopu filmskokritiškega festivalskega programa Ostrenje pogleda organiziramo nekajdnevne filmskokritiške delavnice, na katerih v sproščenem vzdušju gledamo filme, o njih poglobljeno razmišljamo in razpravljamo, premlete misli pa oblikujemo v kritiške zapise, ki nastajajo postopoma in ob izčrpnih komentarjih mentorice. V pogovore vključujemo tudi avtorje ter filmske in festivalske delavce in jih nato skušamo ujeti v zapise različnih oblik.
Končna besedila sproti objavljamo na festivalskih spletnih straneh in na spletnem portalu Ostrenje pogleda, izbor pa v reviji KINO!

Ostrimo pogled na slovenskem filmu za primorske dijake in študente
Začetek šolskega leta že tradicionalno preživljamo v Portorožu na Festivalu slovenskega filma. Pod septembrskim soncem v sproščenem festivalskem vzdušju gledamo izbrane filme domače produkcije in o njih razpravljamo, pozorno spremljamo festivalsko dogajanje in goste, ki nam v pogovoru odstrejo pogled v svoj ustvarjalni proces, udeleženci pa z izostrenim pogledom pod mentorskim vodstvom pišejo krajše filmskokritiške zapise, pri čemer se osredotočijo na posebnosti avtorskih pristopov.

Ostrenje pogleda na Animateki!
Decembra se podajamo v živopisni svet animacije, ki ga spoznavamo s festivalskimi sklopi s kratkimi in celovečernimi filmi, s poglobljeno razpravo po projekciji in številnimi pogovori z gostujočimi avtorji. Udeleženci pri pisanju ob pomoči mentorice vlečejo vzporednice med filmi z različnih koncev sveta, ki jih združuje podobna tematika ali stil, spoznavajo animacijske tehnike in premišljajo o potezah, ki jih lahko na filmsko platno zariše le animacija.

Ostrimo pogled na Kinotripu!
Na filmskokritiški delavnici v Kinodvoru se ob ogledu izbranih mladinskih filmov z udeleženci pogovarjamo in pretresamo ideje, ki jih kasneje prenesemo na papir. Besedila se premlevajo in kalijo skozi pogovor z mentorico, ki podaja komentarje in smernice med delom v nastajanju. V pogovore vključimo tudi festivalske
goste – mlade filmske ustvarjalce.

Naježimo dlako, ostrimo pogled!
Petdnevna filmskokritiška delavnica »Naježimo dlako, ostrimo pogled!« na festivalu žanrskega filma Kurja polt za udeležence 18+ poteka v prostorih Slovenske kinoteke, kjer razpravljamo o izbranih žanrskih poslasticah, se navdušujemo ob avdiovizualnih posebnih učinkih in spoznavamo posebnosti in subverzivne prevrate žanrskega filma. O festivalskih filmih udeleženci ob konstruktivni kritiki in smernicah mentorice napišejo besedila.

Ostrenje pogleda na Otoku!
Ko je šolsko leto v zadnjih izdihljajih, Ostrenje pogleda s polno paro krene v Izolo, na mednarodni filmski festival Kino Otok – Isola Cinema. Tam nas poleg žgočega sonca pričaka pester festivalski program, pri katerem posebno pozornost namenjamo mladim, neodvisnim in z vidika ustvarjalnega pristopa izstopajočim avtorjem. Na plaži z nogami v morju izmenjujemo besede z domačimi in tujimi gosti festivala. Besedila se kalijo pod budnim mentoričinim očesom in skozi razpravo z udeleženci delavnice.

Ostrimo pogled na FeKK-u!
V vzdušju poznega poletja gledamo izbrane kratke metre pod milim nebom na Festivalu kratkih Kraken (FeKK) in o njih poglobljeno razpravljamo ter jih skušamo ujeti v zapise. Posebno pozornost namenimo prodornim neodvisnim filmskim ustvarjalcem in tematikam, ki zadevajo mlade. Zapisi nastajajo postopoma ob razpravi, mentoričinih komentarjih in smernicah.

Prijavnina za udeležbo na posamezni festivalski delavnici (4–6 dni) je 10–15 €; udeleženci delavnic prejmejo akreditacije za celoten festivalski program. Preostale dejavnosti Ostrenja pogleda so brezplačne.

OSTRENJE POGLEDA NA OBISKU V VRTCU

V sklopu »Ostrenje pogleda na obisku« ljubljanskim vrtcem ponujamo različne domiselne 3-urne delavnice za najmlajše, v katerih poskušamo na prilagojen in dostopen način vzbuditi radovednost in razviti senzibilnost za filmsko umetnost. Posvetimo se predvsem lutkovni in risani animaciji, glasbi v filmu, nememu/zvočnemu filmu in razvoju igre.

Spoznavanje animacije skozi izdelovanje optičnih igrač
Optične igrače prevarajo človeško oko. Vplivale so tudi na nastanek animiranih filmov. Na praktični delavnici za najmlajše skozi ustvarjanje optičnih igrač spoznavamo osnove in začetke animiranega filma. V sodelovanju z vzgojitelji in ob pomoči mentorja vsak otrok ustvari enostavnejšo igračo, kot sta na primer tavmatrop ali fenakistoskop, kasneje pa v skupinah ustvarijo še zoetrop in slikofrc.

Kino-uho za otroke: iz nemega v zvočno
S projekcijami krajših in delov celovečernih filmov Charlesa Chaplina, Busterja Keatona, Harolda Lloyda otrokom približamo obdobje nemega filma s poudarkom na ilustrativni glasbeni spremljavi, ki jo otroci ob ponovnem ogledu sami poustvarijo (ali na novo ustvarijo) z inštrumenti, ki so na voljo. Na zabaven in interaktiven način skozi ustvarjanje spoznavamo pomen glasbe, učimo se zarisovanja različnih atmosfer in tako premišljamo o izraznih zmožnostih zvoka v filmu. Po dogovoru se nam lahko pridružijo strokovnjaki za filmski zvok, s katerimi lahko ustvarjeno zvočno podlago tudi profesionalno obdelamo.

S filmom o družbi in okolju
Film kot medij lahko opozarja na problematiko v družbi in okolju, podaja kritiko ter išče alternativne rešitve. Z najmlajšimi gledamo sinhronizirane dokumentarne in igrane filme o živalih ter tako spoznavamo okolje, v katerem bivajo, njihove prehranjevalne navade itn. Videne živali lahko nato likovno poustvarimo, oponašamo lahko njihovo obnašanje. Vzgojitelji in otroci lahko nato nadaljujejo z obiskom živalskega vrta, kjer vidijo živali in z uslužbencem/ko spregovorijo o pravilnem ravnanju ob stiku s posameznimi živalmi, o pomembnosti in problematiki živalskih vrtov, ogroženosti določenih vrst.

Ostrimo pogled po Bergalajevi metodi
Alain Bergala sodi med najvidnejša imena sodobne francoske filmske misli in pedagogike. V svojem bogatem udejstvovanju na filmskem področju je pustil najvidnejši pečat kot glavni urednik slovite revije Cahiers du cinéma, kot avtor študij o Jean-Lucu Godardu, v zadnjem času pa predvsem kot filmski pedagog – vodja državnega projekta »Film v šoli«. Njegove izkušnje z uvajanjem filma v francoski šolski sistem predstavljajo tudi jedro monografije Vzgoja za film.*
V delu Vzgoja za film: Razprava o poučevanju filma v šolah in drugih okoljih avtor izpostavi moč odlomkov. Ti namreč pogosto pomagajo, da se podobe v naš spomin zapišejo bolj zgoščeno. Zaradi krajše dolžine so primerni tudi za vrtčevske otroke. Z njimi gledamo različne odlomke s podobno tematiko iz filmskega kanona in tako odkrivamo povezave, sorodnosti in razhajanja med različnimi filmskimi obdobji, žanri in avtorji.

Starosti prilagojeni in nadgrajeni delavnici Kino-uho za otroke: iz nemega v zvočno ter Ostrimo pogled po Bergalajevi metodi ponujamo tudi osnovnim šolam.

* Vzgoja za film: Razprava o poučevanju filma v šolah in drugih okoljih je hkrati teoretsko delo in praktični priročnik, je svojstvena filmska avtobiografija in obenem manifest nove pedagogike, je premislek o poučevanju filma, a tudi razprava o filmski umetnosti nasploh, je motivacija za pedagoške delavce in didaktično-metodološka podpora uvajanju filma v šole. Za naročilo na knjigo glejte kontaktne informacije v odseku »KINO! publikacije«.

OSTRENJE POGLEDA NA OBISKU V OSNOVNI ŠOLI

V programu »Ostrenje pogleda na obisku v osnovni šoli«, ki je tematsko-pedagoško prilagojen posameznim triadam, skušamo na interaktiven in ustvarjalen način učencem predstaviti filmsko umetnost in skozi film vzbuditi kritičen odnos – tako do filma kot umetnosti kot tudi do filma kot medija, ki presega šolske stene. Pripravljena pedagoška gradiva pedagogom ponujajo iztočnice za nadaljnjo uporabo pri pouku.

Prva triada: Na 3-urnih obiskih (oziroma po dogovoru s šolo) interaktivno s poudarkom na ustvarjanju predstavljamo tematske pojmovne sklope: lutkovna in risana animacija, glasba v filmu, nemi/zvočni film, razvoj igre itn. Učencem pomagamo usvojiti najosnovnejše pojme, kot so položaj kamere, kader, snemalni koti, plan, filmski prostor in čas. Po dogovoru s pedagogi se osredotočimo tudi na izbrane vsebine (npr. odlomki filmov o okolju, naravi, živalih).
Druga triada: V 2–3 šolskih urah (oziroma po dogovoru s šolo) domišljeno predstavimo filmsko umetnost skozi prehod iz nemega v zvočno obdobje, filmski prostor in čas, glasbo in zvok, posebne učinke, lutkovno animacijo in otroški film. Po dogovoru s pedagogi se posvetimo tudi posameznim vsebinskim sklopom (npr. odlomki o ustvarjalnem preživljanju prostega časa, odraščanju, prijateljstvu itn.).
S tretjo triado gledamo mladinske filme (ponujamo tudi možnost obiska uveljavljenih slovenskih avtorjev) in obravnavamo avtorske pristope v njih. V dogovoru s pedagogi se v razpravi dotaknemo posameznih vsebinskih sklopov, ki so mladim zanimivi (npr. radosti in tegobe odraščanja, prijateljstvo, prva ljubezen itn.).

V okviru tematskih obiskov na osnovnih šolah so na voljo nekajurne delavnice:

Predstavitev filmskih poklicev za osnovne šole                                                                                                          Mlade seznanjamo s širokim spektrom filmskih poklicev, nekatere predstavimo s kratkimi filmi, dokumentarci. Na željo šole se nam lahko pridružijo tudi predstavniki teh poklicev.

Ostrimo pogled: filmska fotografija
Udeleženci se s pomočjo ilustrativnih primerov rabe filmskih izraznih sredstev seznanijo z elementi in postopki filmske fotografije, kot so kompozicija, barve, svetloba, perspektiva, uporaba različnih objektivov, scenografija, kostumografija idr. V praktičnem delu se učenci lotijo vaj, s katerimi jih spodbudimo k ustvarjalni in izvirni rabi vizualnih izraznih sredstev. K sodelovanju povabimo uveljavljene direktorje fotografije.

Ponavljanje pojmov s pomočjo kart in igre Activity
S pomočjo zamrznjenih podob, natisnjenih na papirnate kartončke, predstavimo osnovne filmske pojme, ki jih približamo še s posameznimi filmskimi odlomki. Po ogledu kratkega filma se otroci preizkusijo v igranju Activityja in tako na zabaven način preverjajo usvojene pojme, dotaknejo pa se tudi vsebine filma.

Umetnost in zdravje
Otroka/mladostnika lahko preko umetnosti postavimo v specifičen dogodek, ki ga prevzame, vznemiri, navduši … vstopi v svet, ki ga sam (najverjetneje) ni oziroma ne bo nikoli doživel. S takšnimi vstopi otroku omogočamo lažje razumevanje njemu tujih svetov. Z učenci se lahko s filmom, s pomočjo medpredmetnega povezovanja in v sodelovanju z učitelji, na ustvarjalen način dotaknemo tudi tabu tem. O izbrani temi lahko ob pomoči gostujočega mentorja ustvarimo animirani film o izbrani temi. Vsebine lahko izvajamo na razredni uri ali kulturnem dnevu.

Spoznavanje s pisanjem filmske kritike
Z učenci prve triade gledamo kratki film zvezde predvsem neme komedije in po mnenju mnogih enega največjih filmskih avtorjev Charlesa Chaplina ali moža kamnitega izraza, Busterja Keatona. Pogovorimo se o temi filma in filmskih izraznih sredstvih. Sledi skupno pisanje kratke impresije filma.
V drugi triadi učenci po ogledu filma ob mentoričini pomoči oblikujejo krajše zapise. Poudarek je na nadgradnji najosnovnejših pojmov, razmišljamo tudi o združevanju različnih tipov izražanja in o tem, kako se ti medsebojno dopolnjujejo.
Učenci tretje triade po mentoričinem uvodu, v katerem predstavi kulturno in zgodovinsko ozadje, in razpravi samostojno oblikujejo krajše zapise, ki jih mentorica komentira.

Ostrenje pogleda na obisku: pensar el cine, penser le cinéma etc.
V okviru predmeta angleški jezik se posvetimo angleško govoreči deželi (Škotska, Kanada, Avstralija itd.) in v filmu prikažemo zgodovinski dogodek, ki ga učenci obravnavajo pri angleščini ali drugem predmetu (zgodovini). Po projekciji primerjamo učbeniško in filmsko inačico, ugotavljamo razlike in zarišemo avtorjevo interpretacijo. Pri zgodovinskem dogodku se pomudimo pri žanrih zgodovinskega spektakla in kostumske drame. Z ogledom podnaslovljenih filmov v tujem jeziku spodbujamo otrokovo slušno razumevanje, hkrati pa utrdimo ključne pojme in izraze, ki se navezujejo na obravnavano tematiko in filmsko govorico.

Ostrenje pogleda na obisku v osnovni šoli: spoznavanje tehnike multiplan s Špelo Čadež
Po ogledu in razpravi o nekaj kratkih animiranih filmih večkrat nagrajene avtorice Špele Čadež jo obiščemo v njenem studiu, kjer natančno spoznamo tehniko multiplan, ki jo je uporabila v svojem nedavnem filmu Nočna ptica (2016). Tehniko nam nazorno predstavi s prikazom posameznih skic, dejanske uporabe steklene
plošče itn. Z njo se pogovorimo tudi o konceptualni zasnovi, ideji in posameznih fazah ustvarjanja animiranega filma.

Kino-uho za otroke: montaža zvoka
Udeležence seznanimo s tehničnimi in kreativnimi osnovami montaže zvočne podobe filma, nato pa si ogledajo nekaj zgodnjih filmov in jim z mentorjevo tehnično pomočjo dodajo zvočno podlago. Skozi voden pogovor se sprašujemo o smiselnosti vključenih učinkov, šumov in glasbe.

Iz knjige na platno: osnove animiranega ustvarjanja
Po krajšem predavanju s filmskimi odlomki o filmski adaptaciji v sodelovanju s pedagogom izberemo literarno delo, ki ga natančno analiziramo. Z učenci izberemo pomembnejše dogodke, like, predmete in lokacije ter pripravimo zgodboris. Z mentorjem posnamemo animirano adaptacijo literarnega dela. Tu se ponuja priložnost za medpredmetno povezavo z likovno umetnostjo – na podlagi analize se pripravi zgodboris, sprejme pa se tudi odločitev o tehniki animacije.

Ostrenje pogleda na obisku: s filmom o družbi
Otroci spoznavajo film kot medij, ki opozarja na družbeno in okoljsko problematiko. S prvo triado se podamo v kraljestvo živali. Z drugo in tretjo spoznavamo resnejše družbene in okoljske probleme. Z gostujočimi avtorji obravnavamo tudi izvirne načine uporabe filmskih sredstev ter dokumentarnih metod in raziskujemo pomen dokumentaristike znotraj specifičnega družbenega okolja ali situacije.

Starosti prilagojene in nadgrajene delavnice Pensar el cine, penser le cinéma etc., Ostrimo pogled: filmska fotografija, Spoznavanje s pisanjem filmske kritike in Umetnost in zdravje ponujamo tudi srednjim šolam.

OSTRENJE POGLEDA NA OBISKU V SREDNJI ŠOLI

Dijake seznanjamo s filmskimi pojmi skozi različne tematske teoretsko-zgodovinske sklope, kot so npr. filmski prostor in čas, avtorski pristop v filmu, studijski in zvezdniški sistem, teorija mladinskega filma. V snovanje programa želimo vključiti tudi profesorje. V dogovoru z njimi dijakom približujemo teme, s katerimi se soočajo v vsakdanu: na primer ustvarjalni prosti čas, odraščanje, prebujanje spolnosti, odvisnost, drugačnost ... Ob tem vzpostavljamo tudi smernice za nadgradnjo tematike in nadaljnjo uporabo filmskih pojmov pri drugih predmetih.

Matura na filmu
V drugi polovici šolskega leta za maturante ponujamo srečanja, na katerih jim poskušamo skozi filmske odlomke in celovečerne filme približati tematiko eseja na maturi iz slovenščine. Pod vodstvom mentorja prevprašujemo, primerjamo, nadgrajujemo in kritično motrimo obravnavano tematiko, hkrati pa ob vsebinskih interpretacijah venomer izpostavljamo in opozarjamo na specifike ter možnosti, ki jih ponuja medij filma. Po dogovoru pripravljamo filmska srečanja tudi pri angleščini.

Filmsko eksperimentiranje z Ostrenjem pogleda
Na delavnici maturantom umetnostne zgodovine predstavimo in približamo eksperimentalni film. Podrobneje obravnavamo slovenske avtorje eksperimentalnega filma. Pod drobnogled vzamemo Vaska Preglja, ki v svojih delih povzame in kreativno preoblikuje tendence preteklih avantgard, preiskuje zmožnosti novega medija in poskuša vzpostaviti dialog med filmom in slikarstvom. Po poglobljeni debati o videnem dijaki poprimejo za peresa in ob pomoči mentorja pripravijo krajši zapis. Z delavnico ponujamo možnost vaje v pisanju opisa umetnostnega dela, ki je tudi ena izmed nalog na maturi.

Ostrenje pogleda na obisku: (ne)smiselnost primerjav
Filmski kritiki se v svojih zapisih večkrat zatekajo k pavšalnim primerjavam kanonskih filmskih del. Z dijaki pod drobnogled vzamemo v vnaprej izbranem kritiškem zapisu primerjana filma in si ju skupaj ogledamo. Udeleženci izoblikujejo poglobljen zapis, v katerem primerjajo vsebinske in formalne podobnosti ter razlike med izbranima filmskima deloma. Delavnica poleg pisanja primerjalnega besedila obsega tudi branje kritik uveljavljenih piscev in razpravo o njih.

Scenaristična delavnica
Po teoretskem uvodu dijake s scenarističnimi vajami seznanjamo z osnovami scenaristke, zunanjo zgradbo in scenarističnimi orodji – opisovanjem prostorov in likov, karakterizacijo, dramaturško strukturo, dialogom. K sodelovanju povabimo uveljavljene scenariste.

Ostrenje pogleda na obisku: s filmom o družbi
Z dijaki osvetljujemo družbeno aktualne tematike. Z gostujočimi avtorji poleg družbene problematike celostno obravnavamo tudi izvirne načine uporabe filmskih sredstev ter dokumentarnih metod in preiskujemo pomen dokumentaristike znotraj specifičnega družbenega okolja, situacije. Na primer: na temo priseljencev, beguncev si ob prisotnosti nagrajene avtorice Nike Autor ogledamo njen avtorski opus in jo izprašamo o postopkih ustvarjalnega procesa, pobliže spoznamo filmski obzornik. V sodelovanju z nevladnimi organizacijami, ki se ukvarjajo z integracijo beguncev in priseljencev, in po dogovoru s priseljenci posnamemo kratek dokumentarni film.

 

OSTRENJE POGLEDA NA ŠOLI: FILMSKI IN FILMSKOKRITIŠKI KROŽKI ZA DIJAKE, ki se odvijajo na srednjih šolah

Filmskokritiški krožek Ostrenje pogleda se odvija v sodelovanju s srednjimi šolami in gimnazijami. Na srečanjih enkrat ali dvakrat mesečno (po dogovoru s šolo) z dijaki na šoli gledamo po pojmovnih sklopih (filmskih ali tematskih) izbrane mladinske filme. in se o njih pogovarjamo, s poudarkom na osnovah filmskega ustvarjanja, družbenem kontekstu in tematiki. Dijaki se na podlagi mentoričinih napotkov in nasvetov preizkusijo v pisanju filmskih kritik. Po izdatnem komentiranju in različnih fazah nastajanja končne izdelke objavimo na spletnem portalu Ostrenje pogleda.

OSTRENJE NA POČITNICAH

V času krompirjevih počitnic ali ob koncu leta za vse dijake in srednješolce, ki še ne ždijo za maturitetnim čtivom, pripravimo petdnevno teoretsko-praktično zastavljeno delavnico, ki poteka v Slovenski kinoteki. Udeležence uvedemo v svet filma in zarišemo družbeni, zgodovinski ter filmski kontekst. S poglobljeno razpravo poskušamo v udeležencih vzdramiti kritičen odnos tako do filma kot do sveta. Vsak posameznik oblikuje svojo misel in jo poskuša ubesediti skozi filmsko kritiko. Končne izdelke objavimo na spletnem portalu Ostrenje pogleda.

Predlog programa v sodelovanju s Slovensko kinoteko:
Vrtoglavica (Vertigo, Alfred Hitchcock, 1958)
Moja draga Klementina (My Darling Clementine, John Ford, 1946)
Do zadnjega diha (À bout de souffle, Jean-Luc Godard, 1960)
Sreča (Le Bonheur, Agnès Varda, 1965)
Oklepnica Potemkin (Bronenosec Patjomkin, Sergej M. Eisenstein, 1925).

Portret mesta: s kamero po ljubljanskih ulicah
Na uvodnem srečanju ob ogledu referenčnih filmskih del skozi razpravo razjasnimo formo, značilnosti in specifike filmskega portreta mesta. V okviru priprav na snemanje udeleženci najprej napišejo zasnovo, ki jo ob konstruktivnih komentarjih in predlogih mentorja preoblikujejo v scenarij, snemalno knjigo in zgodboris. K sodelovanju povabimo tudi uveljavljene filmske ustvarjalce. Sledi teden snemanja, v katerem udeleženci lovijo izvirne podobe, ki jih ob mentorjevi pomoči zmontirajo v kratek film. Delavnico zaključimo z javno projekcijo ustvarjenega, kjer film skupaj analiziramo, predebatiramo in iz njega potegnemo iztočnice za nadaljnjo ustvarjanje. Skozi film udeleženci praktične delavnice premišljajo arhitekturo in ljudi, hkrati pa iščejo povezave med njimi. Raziskujejo možnosti filmske reprezentacije ali interpretacije mesta – pri ustvarjanju se osredotočijo na atmosfero njegovega vsakdana ali pa mesto predstavijo skozi osnovne (arhitekturne) oblike, svetlobo in barve.

OSTRENJE POGLEDA BREZPLAČNI FILMSKOKRITIŠKI KROŽEK ZA DIJAKE IN ŠTUDENTE V SLOVENSKI KINOTEKI

Po poletnem oddihu v septembru začnemo s filmskim krožkom, ki poteka enkrat do dvakrat mesečno ob izbranih filmskih projekcijah v Slovenski kinoteki. Krožka se redno udeležuje 15 dijakov in študentov, vsake toliko pa se nam pridruži kakšen nov filmski navdušenec. Krožek poteka pod mentorstvom dr. Maje Krajnc, ki vsak film uvede s predstavitvijo avtorja in filmskozgodovinskega ter kulturno-družbenega konteksta. Po ogledu filma z udeleženci v prostorih Kinotečne kavarne ob čaju in kavi z beležkami v rokah poglobljeno debatiramo o pravkar spoznanem filmskem svetu. Ostrilci krožkarji s seboj prinašajo svoje zapise o filmih s prejšnjih srečanj. Besedila skupaj komentiramo, izpopolnjujemo, nazadnje jih objavimo na spletni strani Ostrenje pogleda.


Vabljeni, da se nam pridružite! Obstaja le omejitev: 17+, sicer pa za ljubitelje filma velja, da se ne starajo.

BRALNI KROŽEK ZA ŠTUDENTE: ANDRÉ BAZIN SKOZI BESEDO IN PODOBO

Na bralnem krožku se s študenti posvečamo temeljnim filmskoteoretskim tekstom in tako na neformalennačin, ob prijetnem druženju v prostorih Slovenske kinoteke, odpiramo prostor filmski teoriji, ki je v uradnih študijskih kurikulumih navadno postavljena na stranski tir. Diskutiramo o vnaprej prebranih odlomkih izbranih besedil in premlevamo morebitne zagate ter težje pojme, ki jih srečujemo v tekstih. Za začetek se posvetimo enemu izmed temeljnih tekstov filmske teorije, Kaj je film? (2010) Andréja Bazina, v nadaljevanju prebiramo še Kinematografsko pripoved (2010) Jacquesa Rancièra, Film proti spektaklu (2013) Jean-Louisa Comollija itn., posvetimo pa se tudi teoretskim besedilom, izdanim v bogati zakladnici Slovenske kinoteke.

OSTRENJE POGLEDA NA OBISKU V MLADINSKIH CENTRIH

»Ostrenje pogleda na obisku v mladinskih centrih« je program, ki poteka v mladinskih centrih Mestne občine Ljubljana in omogoča neformalno druženje, kulturno-umetnostno izobraževanje ter ustvarjanje tudi za tiste otroke in mlade, ki v primarnem okolju nimajo možnosti pridobivanja kulturnega kapitala. Ogled izbranega filma spremlja diskusija, skozi katero pri mladih vz(pod)bujamo poglobljen in kritičen odnos do filmske umetnosti, njene zgodovine in sveta.

Ostrimo pogled z avtobiografskim filmom
Po besedah Alaina Bergalaja v filmskem svetu zelo redko posnamemo film samo zase, razen če gre za zasebni dnevnik. Danes lahko s pomočjo majhnih »žepnih« digitalnih kamer, digitalnih fotoaparatov in mobitelov številni ljudje – teh je veliko več, kot jih je bilo v času Super 8 kamer ali celo bolj masivnih videokamer – snemajo za lastni užitek (vsaj na začetku), podobno kot če bi pisali dnevnik ali se ukvarjali s fotografijo. Ob novi vrsti prvoosebne filmske prakse ne bi nihče čutil potrebe, da film dokonča, ga komu pokaže ali surove filmske posnetke celo spremeni v konkreten film-objekt, če ne bi prišlo do prave »eksplozije« na področju avtobiografskega filma. Ta je v zadnjih letih prav gotovo vplivala na preobrazbo, ki je filmom režiserjev, kot je Jonas Mekas, če vzamemo hvalevreden primer, omogočila pobeg iz geta »eksperimentalnega«, kamor so bili potisnjeni več kot trideset let. Izobraževanje na področju ustvarjalnih umetnosti mora to evolucijo upoštevati – danes si lahko predstavljamo proste in izvedljive vaje iz prvoosebnega snemanja, saj imamo na voljo vsa potrebna orodja. Samostojne vaje so prav gotovo spremenile način, kako »učenci« doživijo svoj »prvič«.
Delavnico, ki vključuje teoretični in praktični del, izvajamo kot krožek. Na uvodnem srečanju se skozi poglobljeno predavanje mentorice dr. Maje Krajnc spoznavamo z deli velikega avtorja eksperimentalnega filma Jonasa Mekasa – ogledamo si peščico avtobiografskih zabeležk, ustvarjenih v sklopu Projekta 365 dni (365 Day Project, 2007) in njegovo filmsko korespondenco z Joséjem Luisom Guerínom, vsako ogledano delo pa pospremimo tudi z diskusijo. Udeleženci nato ob pomoči mentorjev posnamejo lastno avtobiografsko zabeležko, sestavljeno iz enega ali več posnetkov. Surovi posneti material pod budnim očesom mentorjev razrežejo in zmontirajo v enovito celoto, hkrati pa se naučijo tudi tehničnih osnov dela z brezplačnim montažnim programom Lightworks, ki ga uporabljajo mnogi profesionalni montažerji. Po treh terminih montaže se podružimo na javni projekciji vseh avtobiografskih filmčkov, jih predebatiramo in skupaj poiščemo možne izboljšave.

Ostrenje pogleda na obisku v mladinskem centru – plesni gibi s kamero
Seznanimo se z opusom velike avtorice eksperimentalnega filma in koreografinje Maye Deren, ki je s svojimi interpretacijami plesnega giba v zgodovini tako filmske kot plesne umetnosti pustila neizbrisljiv pečat. Po projekciji njenih del z udeleženci skozi poglobljeno razpravo snujemo ideje za njihova kratka filmska dela o plesu in premislimo o čim bolj izvirnem prikazu poljubno izbranega ali novozasnovanega plesa. Na ljubljanskih ulicah, parkih, v kavarnah, galerijah, knjižnicah itd., udeleženci s filmsko kamero poiščejo čiste gibe, ki jih v montaži združijo v enovito koreografijo.

KINO! PUBLIKACIJE
Društvo za širjenje filmske kulture KINO! je bilo ustanovljeno ob koncu leta 2006 z namenom, jasno navedenim že v imenu društva. Poudariti velja, da pojem »filmske kulture« razumemo v kar najširšem pomenu besede. Tako v smislu tega, da filmska oziroma avdiovizualna kultura predstavlja eno najučinkovitejših orodij človekovega izraza in sredstev za razločevanje ter osmišljanje sveta, kot tudi v duhu znanega gesla Sergea Daneyja, da ljubezen do filma ni (in ne sme biti) zgolj odnos do filma, temveč odnos do sveta prek filma.
Temeljno poslanstvo društva je izdajanje časopisa/revije/zbornika KINO!, namenjenega filmski teoriji, politiki in poeziji. Pri Društvu KINO! se zavzemamo za širjenje filmske vzgoje na praktični in tudi na teoretski ravni. V svojih publikacijah namenjamo področju mladinskega filma in teoriji filmske vzgoje veliko prostora že zdaj, v prihodnosti pa nameravamo te tematske sklope še poglobiti in razširiti. Poleg teorije filmske vzgoje smo v reviji KINO! 25/26 v središče postavili prav mladinski film, ki kot izredno vitalna filmska forma na inovativen način ne le bogati filmsko umetnost, temveč dokumentira, predvsem pa komentira družbene strukture skozi oči tistih, ki se v družbeno geografijo šele vključujejo. V rubriki »Šolska ura« redno objavljamo izbrane temeljne teoretske tekste.

Nosilec programa OSTRENJE POGLEDA je Društvo za širjenje filmske kulture KINO!. Glavna izvajalka/mentorica delavnic in drugih dejavnosti je dr. Maja Krajnc, odg. urednica revije KINO!, izvajalka pedagoškega programa Kino-katedra za osnovnošolce in srednješolce v Slovenski kinoteki, koordinatorica in izvajalka 5-letnega programa Razumevanje filma (nosilec Slovenska kinoteka).

Na revijo se lahko naročite na www.e-kino.si, na knjigi Vzgoja za film Alaina Bergalaja in Camera politica Emmanuela Barota na http://zbirkamera.si/narocilo-knjige/, na vse ostale knjige, ki jih je izdalo Društvo za širjenje filmske kulture KINO!, pa na e-naslovih: urednistvo@e-kino.si in ostrenje.pogleda@gmail.com.