Društvo za širjenje filmske kulture KINO!: Ostrenje pogleda

FOŠ in RF Filmska delavnica, Šolska projekcija (s pogovorom), Založništvo Po Sloveniji

OSTRENJE POGLEDA – BREZPLAČNI FILMSKO-VZGOJNI IN USTVARJALNI PROGRAM Društva za širjenje filmske kulture KINO! ZA OTROKE IN MLADE

Film pripomore k oblikovanju estetske občutljivosti in krepi otrokovo/mladostnikovo socialno medijsko pismenost. Film mladim omogoča, da se identificirajo z raznovrstnimi izkušnjami in srečajo z različnimi pogledi na svet. Predvsem pa film vzdrami domišljijo, čustva, umetniško in znanstveno ustvarjalnost ter spodbudi kritično razmišljanje in vrednotenje.
Dejavnosti izobraževalnega programa Ostrenje pogleda v osnovi prepletajo ustvarjanje in filmsko teorijo, predstavljeno dostopno posamezni starostni skupini.

FESTIVALSKE FILMSKOKRITIŠKE DELAVNICE za dijake in študente

V sklopu filmskokritiškega festivalskega programa Ostrenje pogleda organiziramo nekajdnevne filmskokritiške delavnice, na katerih v sproščenem vzdušju gledamo filme, o njih poglobljeno razmišljamo in razpravljamo, premlete misli pa oblikujemo v kritiške zapise, ki nastajajo postopoma in ob izčrpnih komentarjih mentorice. V pogovore vključujemo tudi avtorje ter filmske in festivalske delavce in jih nato skušamo ujeti v zapise različnih oblik.

Končna besedila sproti objavljamo na festivalskih spletnih straneh in na e-kino.si, izbor pa v reviji KINO!

Ostrimo pogled na slovenskem filmu za primorske dijake in študente

Začetek šolskega leta že tradicionalno preživljamo v Portorožu na Festivalu slovenskega filma. Pod septembrskim soncem v sproščenem festivalskem vzdušju gledamo izbrane filme domače produkcije in o njih razpravljamo, pozorno spremljamo festivalsko dogajanje in goste, ki nam v pogovoru odstrejo pogled v svoj ustvarjalni proces, udeleženci pa z izostrenim pogledom pod mentorskim vodstvom pišejo krajše filmskokritiške zapise, pri čemer se osredotočijo na posebnosti avtorskih pristopov.

Ostrimo pogled na StopTriku!

V začetku oktobra se mudimo na mednarodnem festivalu animiranega filma StopTrik v Mariboru, kjer praznujemo stop-animacijo svetovnega kova. Ob izbranih filmskih sklopih v sproščenem festivalskem vzdušju o videnem razpravljamo, stop-animacijo vsako leto premišljujemo skozi novo tematsko usmeritev, pri čemer nam posamezne tehnike in druge specifike animiranega filma približujejo izbrani gosti festivala. Udeleženci svoje misli ob pomoči mentorjev zaokrožijo v besedila, ki nemudoma romajo na našo in festivalsko spletno stran.

Ostrenje pogleda na Festivalu poceni filma!

Na Festivalu poceni filma Luksuz produkcije in Društva zaveznikov mehkega pristanka spoznavamo kratkometražno in nizkoproračunsko produkcijo avtorskih, alternativnih in aktivističnih filmov ter videov. Dela avtorjev predvsem mlajših generacij že v samem produkcijskem načinu predstavljajo alternativo dominantni distributerski mašineriji. O videnem poglobljeno razmišljamo in razpravljamo skozi izbrano programsko usmeritev, svoje misli ob pomoči mentorice ubesedimo v krajše zapise.

Ostrenje pogleda na Animateki!

Decembra se podajamo v živopisni svet animacije, ki ga spoznavamo s festivalskimi sklopi s kratkimi in celovečernimi filmi, s poglobljeno razpravo po projekciji in številnimi pogovori z gostujočimi avtorji. Udeleženci pri pisanju ob pomoči mentorice vlečejo vzporednice med filmi z različnih koncev sveta, ki jih združuje podobna tematika ali stil, spoznavajo animacijske tehnike in premišljajo o potezah, ki jih lahko na filmsko platno zariše le animacija.

Ostrenje pogleda na balKam-u!

Z veseljem smo se odzvali povabilu Združenja filmskih snemalcev Slovenije k sodelovanju na Festivalu balKam, ki predstavlja program najzanimivejših in najuspešnejših filmov z vidika snemanja in filmske fotografije s področja bivše Jugoslavije. Na 5-dnevni delavnici se bomo ob projekcijah, festivalskih predavanjih, pogovorih s strokovnjaki s področja filmske fotografije ter poglobljeni razpravi seznanjali z elementi in postopki filmske fotografije. Posebno pozornost bomo posvečali kompoziciji, barvi, svetlobi, perspektivi, uporabi različnih objektivov, scenografiji in kostumografiji, hkrati pa pretresali ideje, ki jih bomo poskusili zapisati.

Ostrimo pogled na Kinotripu!

Na filmskokritiški delavnici v Kinodvoru se ob ogledu izbranih mladinskih filmov z udeleženci pogovarjamo in pretresamo ideje, ki jih kasneje prenesemo na papir. Besedila se premlevajo in kalijo skozi pogovor z mentorico, ki podaja komentarje in smernice med delom v nastajanju. V pogovore vključimo tudi festivalske goste – mlade filmske ustvarjalce.

Naježimo dlako, ostrimo pogled!

Petdnevna filmskokritiška delavnica »Naježimo dlako, ostrimo pogled!« na festivalu žanrskega filma Kurja polt za udeležence 18+ poteka v prostorih Slovenske kinoteke, kjer razpravljamo o izbranih žanrskih poslasticah, se navdušujemo ob avdiovizualnih posebnih učinkih in spoznavamo posebnosti in subverzivne prevrate žanrskega filma. O festivalskih filmih udeleženci ob konstruktivni kritiki in smernicah mentorice napišejo besedila.

Ostrenje pogleda na Otoku!

Ko je šolsko leto v zadnjih izdihljajih, Ostrenje pogleda s polno paro krene v Izolo, na mednarodni filmski festival Kino Otok – Isola Cinema. Tam nas poleg žgočega sonca pričaka pester festivalski program, pri katerem posebno pozornost namenjamo mladim, neodvisnim in z vidika ustvarjalnega pristopa izstopajočim avtorjem. Na plaži z nogami v morju izmenjujemo besede z domačimi in tujimi gosti festivala. Besedila se kalijo pod budnim mentoričinim očesom in skozi razpravo z udeleženci delavnice.

Ostrimo pogled na Grossmannu!

V Ljutomeru, kjer je Karol Grossmann v začetku 20. stoletja posnel sploh prve slovenske filme, se sredi poletja dobimo na Grossmannovem festivalu fantastičnega filma in vina. Med soparnimi dnevi bredemo po podzemnem svetu žanrskega filma, fantastike in grozljivke, gorja, gravža in kulta. O njih debatiramo, udeleženci svoje poglede strnejo v kratke eseje, ki jih lahko preberete na naši spletni strani, najboljši med njimi pa so objavljeni v reviji KINO!.

Ostrimo pogled na FeKK-u!

V vzdušju poznega poletja gledamo izbrane kratke metre pod milim nebom na Festivalu kratkih Kraken (FeKK) in o njih poglobljeno razpravljamo ter jih skušamo ujeti v zapise. Posebno pozornost namenimo prodornim neodvisnim filmskim ustvarjalcem in tematikam, ki zadevajo mlade. Zapisi nastajajo postopoma ob razpravi, mentoričinih komentarjih in smernicah.

Prijavnina za udeležbo na posamezni festivalski delavnici (4–6 dni) je 10–15 €; udeleženci delavnic prejmejo akreditacije za celoten festivalski program. Preostale dejavnosti Ostrenja pogleda so brezplačne.

OSTRENJE POGLEDA NA OBISKU V VRTCU

V sklopu »Ostrenje pogleda na obisku« ljubljanskim vrtcem ponujamo različne domiselne 3-urne delavnice za najmlajše, v katerih poskušamo na prilagojen in dostopen način vzbuditi radovednost in razviti senzibilnost za filmsko umetnost. Posvetimo se predvsem lutkovni in risani animaciji, glasbi v filmu, nememu/zvočnemu filmu in razvoju igre.

OSTRENJE POGLEDA NA OBISKU V OSNOVNI ŠOLI

V programu »Ostrenje pogleda na obisku v osnovni šoli«, ki je tematsko-pedagoško prilagojen posameznim triadam, skušamo na interaktiven in ustvarjalen način učencem predstaviti filmsko umetnost in skozi film vzbuditi kritičen odnos – tako do filma kot umetnosti kot tudi do filma kot medija, ki presega šolske stene. Pripravljena pedagoška gradiva pedagogom ponujajo iztočnice za nadaljnjo uporabo pri pouku.

Prva triada: Na 3-urnih obiskih (oziroma po dogovoru s šolo) interaktivno s poudarkom na ustvarjanju predstavljamo tematske pojmovne sklope: lutkovna in risana animacija, glasba v filmu, nemi/zvočni film, razvoj igre itn. Učencem pomagamo usvojiti najosnovnejše pojme, kot so položaj kamere, kader, snemalni koti, plan, filmski prostor in čas. Po dogovoru s pedagogi se osredotočimo tudi na izbrane vsebine (npr. odlomki filmov o okolju, naravi, živalih).
Druga triada: V 2–3 šolskih urah (oziroma po dogovoru s šolo) domišljeno predstavimo filmsko umetnost skozi prehod iz nemega v zvočno obdobje, filmski prostor in čas, glasbo in zvok, posebne učinke, lutkovno animacijo in otroški film. Po dogovoru s pedagogi se posvetimo tudi posameznim vsebinskim sklopom (npr. odlomki o ustvarjalnem preživljanju prostega časa, odraščanju, prijateljstvu itn.).
tretjo triado gledamo mladinske filme (ponujamo tudi možnost obiska uveljavljenih slovenskih avtorjev) in obravnavamo avtorske pristope v njih. V dogovoru s pedagogi se v razpravi dotaknemo posameznih vsebinskih sklopov, ki so mladim zanimivi (npr. radosti in tegobe odraščanja, prijateljstvo, prva ljubezen itn.).

OSTRENJE POGLEDA NA OBISKU V SREDNJI ŠOLI

Dijake seznanjamo s filmskimi pojmi skozi različne tematske teoretsko-zgodovinske sklope, kot so npr. filmski prostor in čas, avtorski pristop v filmu, studijski in zvezdniški sistem, teorija mladinskega filma. V snovanje programa želimo vključiti tudi profesorje. V dogovoru z njimi dijakom približujemo teme, s katerimi se soočajo v vsakdanu: na primer ustvarjalni prosti čas, odraščanje, prebujanje spolnosti, odvisnost, drugačnost ... Ob tem vzpostavljamo tudi smernice za nadgradnjo tematike in nadaljnjo uporabo filmskih pojmov pri drugih predmetih.

DELAVNICE V SKLOPU SLOVENSKEGA TEDNA FILMA

Vsako leto okrog Štigličevega rojstnega dne, 12. novembra, Slovenski teden filma malčkom, otrokom in mladostnikom omogoča, da se posvetijo filmski umetnosti in ustvarjalnosti. V tem tednu različne filmsko-vzgojne in izobraževalne ustanove po vseh slovenskih osnovnih in srednjih šolah izvajajo različne tematske dejavnosti, čemur se pridružuje tudi Društvo za širjenje filmske kulture KINO! s tematskimi dejavnostmi izobraževalnega programa Ostrenje pogleda.

OSTRENJE POGLEDA NA ŠOLI: FILMSKI IN FILMSKOKRITIŠKI KROŽKI ZA DIJAKE, KI SE ODVIJAJO NA SREDNJIH ŠOLAH

Filmskokritiški krožek Ostrenje pogleda se odvija v sodelovanju s srednjimi šolami in gimnazijami. Na srečanjih enkrat ali dvakrat mesečno (po dogovoru s šolo) z dijaki na šoli gledamo po pojmovnih sklopih (filmskih ali tematskih) izbrane mladinske filme. in se o njih pogovarjamo, s poudarkom na osnovah filmskega ustvarjanja, družbenem kontekstu in tematiki. Dijaki se na podlagi mentoričinih napotkov in nasvetov preizkusijo v pisanju filmskih kritik. Po izdatnem komentiranju in različnih fazah nastajanja končne izdelke objavimo ne e-kino.si.

OSTRENJE NA POČITNICAH

V času krompirjevih počitnic ali ob koncu leta za vse dijake in srednješolce, ki še ne ždijo za maturitetnim čtivom, pripravimo petdnevno teoretsko-praktično zastavljeno delavnico, ki poteka v Slovenski kinoteki. Udeležence uvedemo v svet filma in zarišemo družbeni, zgodovinski ter filmski kontekst. S poglobljeno razpravo poskušamo v udeležencih vzdramiti kritičen odnos tako do filma kot do sveta. Vsak posameznik oblikuje svojo misel in jo poskuša ubesediti skozi filmsko kritiko. Končne izdelke objavimo e-kino.si.

Predlog programa v sodelovanju s Slovensko kinoteko:
Vrtoglavica (Vertigo, Alfred Hitchcock, 1958)
Moja draga Klementina (My Darling Clementine, John Ford, 1946)
Do zadnjega diha (À bout de souffle, Jean-Luc Godard, 1960)
Sreča (Le Bonheur, Agnès Varda, 1965)
Oklepnica Potemkin (Bronenosec Patjomkin, Sergej M. Eisenstein, 1925).

Portret mesta: s kamero po ljubljanskih ulicah
Na uvodnem srečanju ob ogledu referenčnih filmskih del skozi razpravo razjasnimo formo, značilnosti in specifike filmskega portreta mesta. V okviru priprav na snemanje udeleženci najprej napišejo zasnovo, ki jo ob konstruktivnih komentarjih in predlogih mentorja preoblikujejo v scenarij, snemalno knjigo in zgodboris. K sodelovanju povabimo tudi uveljavljene filmske ustvarjalce. Sledi teden snemanja, v katerem udeleženci lovijo izvirne podobe, ki jih ob mentorjevi pomoči zmontirajo v kratek film. Delavnico zaključimo z javno projekcijo ustvarjenega, kjer film skupaj analiziramo, predebatiramo in iz njega potegnemo iztočnice za nadaljnjo ustvarjanje. Skozi film udeleženci praktične delavnice premišljajo arhitekturo in ljudi, hkrati pa iščejo povezave med njimi. Raziskujejo možnosti filmske reprezentacije ali interpretacije mesta – pri ustvarjanju se osredotočijo na atmosfero njegovega vsakdana ali pa mesto predstavijo skozi osnovne (arhitekturne) oblike, svetlobo in barve.

OSTRENJE POGLEDA BREZPLAČNI FILMSKOKRITIŠKI KROŽEK ZA DIJAKE IN ŠTUDENTE V SLOVENSKI KINOTEKI

Po poletnem oddihu v septembru začnemo s filmskim krožkom, ki poteka enkrat do dvakrat mesečno ob izbranih filmskih projekcijah v Slovenski kinoteki. Krožka se redno udeležuje 15 dijakov in študentov, vsake toliko pa se nam pridruži kakšen nov filmski navdušenec. Krožek poteka pod mentorstvom dr. Maje Krajnc, ki vsak film uvede s predstavitvijo avtorja in filmskozgodovinskega ter kulturno-družbenega konteksta. Po ogledu filma z udeleženci v prostorih Kinotečne kavarne ob čaju in kavi z beležkami v rokah poglobljeno debatiramo o pravkar spoznanem filmskem svetu. Ostrilci krožkarji s seboj prinašajo svoje zapise o filmih s prejšnjih srečanj. Besedila skupaj komentiramo, izpopolnjujemo, nazadnje jih objavimo na spletni strani Ostrenje pogleda.


Vabljeni, da se nam pridružite! Obstaja le omejitev: 17+, sicer pa za ljubitelje filma velja, da se ne starajo.

Spletni krožek

Zavoljo razglašene epidemije marca 2020 smo krožek z Gimnazije Bežigrad in krožek, ki smo ga dvakrat mesečno izvajali ob rednem programu Slovenske kinoteke, prestavili na splet. Spletna srečanja potekajo dvakrat do trikrat na mesec in temeljijo na poglobljeni vodeni razpravi ob izbranih filmih. Krožek vodi dr. Maja Krajnc, odg. urednica revije KINO!, izvajalka pedagoškega programa Kinokatedra za OŠ in SŠ v SK, koordinatorica in izvajalka 5-letnega programa Razumevanje filma (nosilec SK).

BRALNI KROŽEK ZA ŠTUDENTE: ANDRÉ BAZIN SKOZI BESEDO IN PODOBO

Na bralnem krožku se s študenti posvečamo temeljnim filmskoteoretskim tekstom in tako na neformalennačin, ob prijetnem druženju v prostorih Slovenske kinoteke, odpiramo prostor filmski teoriji, ki je v uradnih študijskih kurikulumih navadno postavljena na stranski tir. Diskutiramo o vnaprej prebranih odlomkih izbranih besedil in premlevamo morebitne zagate ter težje pojme, ki jih srečujemo v tekstih. Za začetek se posvetimo enemu izmed temeljnih tekstov filmske teorije, Kaj je film? (2010) Andréja Bazina, v nadaljevanju prebiramo še Kinematografsko pripoved (2010) Jacquesa Rancièra, Film proti spektaklu (2013) Jean-Louisa Comollija itn., posvetimo pa se tudi teoretskim besedilom, izdanim v bogati zakladnici Slovenske kinoteke.

OSTRENJE POGLEDA NA OBISKU V MLADINSKIH CENTRIH

»Ostrenje pogleda na obisku v mladinskih centrih« je program, ki poteka v mladinskih centrih Mestne občine Ljubljana in omogoča neformalno druženje, kulturno-umetnostno izobraževanje ter ustvarjanje tudi za tiste otroke in mlade, ki v primarnem okolju nimajo možnosti pridobivanja kulturnega kapitala. Ogled izbranega filma spremlja diskusija, skozi katero pri mladih vz(pod)bujamo poglobljen in kritičen odnos do filmske umetnosti, njene zgodovine in sveta.

Teoretsko-praktične delavnice

V sklopu teoretsko-praktičnih delavnic stremimo k raznolikosti pristopov in pogledov na filmsko ustvarjalnost, zato k sodelovanju vabimo ustvarjalce z različnih področij. Enomesečne delavnice so sestavljene iz dveh delov: na prvih nekaj srečanjih mentor zariše teoretsko ozadje svojega področja (delavnice potekajo v sodelovanju z mladimi profesionalnimi slovenskimi filmskimi ustvarjalci), npr. vloga svetlobe pri filmski fotografiji, karakterizacija likov pri pisanju scenarija ... Sledi samostojno snemanje, posneti material mentor pokomentira. Na dvodnevni montaži udeleženci spoznajo programe za montiranje in skupaj z asistentom zmontirajo svoje delo. Delavnico zaključi javna projekcija končnih filmov, ki jo pospremi poglobljena razprava.

KINO! PUBLIKACIJE

Društvo za širjenje filmske kulture KINO! je bilo ustanovljeno ob koncu leta 2006 z namenom, jasno navedenim že v imenu društva. Poudariti velja, da pojem »filmske kulture« razumemo v kar najširšem pomenu besede. Tako v smislu tega, da filmska oziroma avdiovizualna kultura predstavlja eno najučinkovitejših orodij človekovega izraza in sredstev za razločevanje ter osmišljanje sveta, kot tudi v duhu znanega gesla Sergea Daneyja, da ljubezen do filma ni (in ne sme biti) zgolj odnos do filma, temveč odnos do sveta prek filma.

Temeljno poslanstvo društva je izdajanje časopisa/revije/zbornika KINO!, namenjenega filmski teoriji, politiki in poeziji. Pri Društvu KINO! se zavzemamo za širjenje filmske vzgoje na praktični in tudi na teoretski ravni. V svojih publikacijah namenjamo področju mladinskega filma in teoriji filmske vzgoje veliko prostora že zdaj, v prihodnosti pa nameravamo te tematske sklope še poglobiti in razširiti. Poleg teorije filmske vzgoje smo v reviji KINO! 25/26 v središče postavili prav mladinski film, ki kot izredno vitalna filmska forma na inovativen način ne le bogati filmsko umetnost, temveč dokumentira, predvsem pa komentira družbene strukture skozi oči tistih, ki se v družbeno geografijo šele vključujejo. V rubriki »Šolska ura« redno objavljamo izbrane temeljne teoretske tekste.

Nosilec programa OSTRENJE POGLEDA je Društvo za širjenje filmske kulture KINO!. Glavna izvajalka/mentorica delavnic in drugih dejavnosti je dr. Maja Krajnc, odg. urednica revije KINO!, izvajalka pedagoškega programa Kino-katedra za osnovnošolce in srednješolce v Slovenski kinoteki, koordinatorica in izvajalka 5-letnega programa Razumevanje filma (nosilec Slovenska kinoteka).

Na revijo se lahko naročite na naši spletni strani pod razdelkom naročanje, posamezne edicije revije in knjige pa najdete v spletni trgovini. Knjigi Vzgoja za film Alaina Bergalaja in Camera politica Emmanuela Barota lahko naročite tudi na http://zbirkamera.si/narocilo-knjige/.