Prevetrena spletna stran Društva za širjenje filmske kulture KINO!

RF

Društvo za širjenje filmske kulture KINO! je prevetrilo interaktivno informacijsko spletišče, ki odslej združuje vse dejavnosti društva (založništvo, izobraževanje, partnerska sodelovanja). Na spletišču je vzpostavljena tudi spletna trgovina, kjer so na voljo revije in knjige, ki jih je društvo izdalo. Vsaka revijalna izdaja je predstavljena s krovnim opisom, s slovenskimi in angleškimi povzetki ter ključnimi besedami, nekatera besedila so po dogovoru z založbo in z avtorjem objavljena v celoti. Knjižne publikacije so opremljene s kratkim opisom vsebine, citatom iz knjige in s predstavitvijo avtorja. Posebna razdelka obravnavata partnerska sodelovanja in priznanje Franceta Brenka, ki ga vsako leto podelimo filmski ustvarjalki ali ustvarjalcu za izjemne dosežke na področju filmske kulture v preteklem letu.

Pod zavihkom druge dejavnosti so predstavljena partnerska sodelovanja: Društvo za širjenje filmske kulture KINO! trenutno sodeluje pri evropskem projektu Razumevanje filma in v konzorciju Veliki plan – ustvarjanje, premislek, izobraževanje in skrb za neodvisni (kratki) film in video (Društvo zaveznikov mehkega pristanka, Društvo za uveljavljanje kratkega filma Kraken, SCCA, Zavod za sodobno umetnost – Ljubljana in Društvo za razširjanje filmske kulture KINO!), ki vzpostavlja podporno okolje za kratki, eksperimentalni, ne-narativni film in video. Konzorcij si skupaj s pridruženimi člani prizadeva, da skupaj soustvarimo nov pogled na kratko filmsko formo in dostopno kulturo, s premislekom o drugačnosti, socialni vključenosti in enakopravnosti.

 Poseben razdelek zavzema izobraževalni program društva Ostrenje pogleda, kjer je objavljenih več kot 450 besedil, ki so jih spisali udeleženci na festivalskih delavnicah in krožkih, prav tako so objavljeni tudi vsi filmi, nastali na teoretsko-praktičnih delavnicah. Za vsako dejavnost so objavili reportaže z arhivi fotografij z dogodkov. Pregledno in po starostnih kategorijah so razvrščene vsebine, ki jih kot obiske ponujamo vrtcem in šolam. Stran redno posodabljajo, na njej so objavljena tudi vsa vabila na dogodke, s katerimi želijo privabiti mlade. V vabilih za posamezne krožke objavljajo vsebino filma, citat o filmu in napovednik, za krožek na Gimnaziji Bežigrad in festivalske delavnice oblikovalec pripravi tematske plakate. Pri objavah stremijo k povezanosti, zato so vzpostavili razdelek o sorodnih vsebinah in številkah KINA!, v katerih lahko obiskovalec najde več informacij o določeni temi, povezujejo pa tudi oznake na dnu vsake objave ter stranski razdelek o prihajajočih dogodkih OP na vidiku. Prenovljena spletna stran pripomore k večji prepoznavnosti društva in njegovih dejavnosti v sklopu filmsko-vzgojnega programa OP.