Poučevanje filmskih adaptacij

RF Barbara Zorman, Slovenska kinoteka, Razumevanje filma, 2018 0 komentarjev

V predavanju predstavlja teorijo in didaktiko filmskih adaptacij, pri čemer sodobna dognanja pretežno anglofone akademske sfere prilagaja slovenskemu šolskemu sistemu. Izhodiščno v tem kontekstu skuša ponuditi tudi pregled obstoječih didaktičnih pristopov (oziroma metodologij, npr. Krakar-Vogel, Kordigel, Blažić, Borčić, Kroflič in Kelbl, Bergala idr.) k filmu in književnosti. Predavanja se začnejo z zbiranjem oziroma preglednim prikazom obstoječega didaktičnega materiala (učbenikov, priročnikov, učnih načrtov itd.) ter primerov pedagoških raziskav s področja filmskih adaptacij.

Na predavanjih bodo izluščeni najbolj uporabni pristopi k pedagoški obravnavi te tematike, denimo:

a) Analiza vpliva zgodovinskih oziroma (med)kulturnih kontekstov na značilnosti posameznih filmskih adaptacij literarnega teksta → primerjava sporočilnosti in izraznosti v razmerju med hipoteksti in hiperteksti (Genette) glede na različne zgodovinske in kulturne determinante družbenih sistemov.

b) Primerjava razmerij moči oziroma vplivnosti različnih tekstov v intertekstualnem oziroma intermedialnem nizu;

  • npr. v domeni nacionalnih kanonov problematiziramo premiso o prestižnosti kanonskih literarnih del (kot »urtekstov«) v primerjavi z domnevno derivativnimi filmskimi deli; načelu zvestobe, ki se kaže v preverjeno še zmeraj pogosti pedagoški metodi iskanja »odmikov priredbe od originala«, ponudimo alternativne možnosti raziskav, npr. izhajajoč iz Genettove opredelitve transtekstualnosti, tudi z analizo adaptacij nekanonskih tekstov, grafičnih besedil, medfilmskih adaptacij itd.;
  • npr. v domeni mladinske fikcije oziroma fikcije za mlade odrasle, zlasti fantazijskega pripovedništva, prevprašamo Zipesov pojem »disneyfikacije« priredb z analizo ustreznih adaptacij oziroma njihovih pozivnih struktur.

c) Analiza (kognitivno) naratoloških razmerij v interemedialnem nizu, zlasti med predstavljenim prostorom, časom, jezikom, perspektivami oziroma fokalizacijami, pozivnimi strukturami, vživljanjem, razmerjem do fikcije itd.

d) Kreativni (kolektivni ali individualni) pristop k prirejanju literarnega besedila ali filma;

  • scenaristika; pisanje (delčkov) scenarijev po literarnih predlogah;
  • novelizacija; poskus poustvarjanja delčkov filmov v literarnih oblikah;
  • kanoni/repertoarji; sestavljanje, primerjanje, diskutiranje o filmskih/literarnih kanonih/repertoarjih za šolsko rabo.

e) Analiza razmerja med literarno predlogo ter filmsko adaptacijo s stališča filmske ali literarne kritike.

pedagoško gradivo

Adaptacija pomaga zgodbi, ki jo predeluje, da preživi in ne utone v pozabo.