Barbara Zorman je avtorica književne študije Sence besede (2010), ki analizira vpliv literature na razvoj slovenskega filma. Objavljala tudi članke o teoriji adaptacij, predstavljanju (subjektivnosti) likov v literaturi in filmu, reprezentaciji filma v slovenski literaturi, filmski vzgoji. Poučuje na Pedagoški fakulteti Univerze na Primorskem.