Dr. Barbara Zorman je zaposlena na Pedagoški fakulteti Univerze na Primorskem kot docentka za področje književnosti; sodeluje na Oddelku za predšolsko vzgojo in Oddelku za razredni pouk in je članica Komisije za založništvo in tisk UP PEF. Je avtorica znanstvene monografije Sence besede: filmske priredbe slovenske literature: (1948–1979) in vrste strokovnih ter znanstvenih člankov s področja književnosti, pedagogike in poučevanja filma.