Zavod VIZO

FOŠ in RF Filmska delavnica, Strokovno usposabljanje, Šolska projekcija (s pogovorom) Po Sloveniji

Glavni poslanstvi Zavoda Vizo sta filmska vzgoja in filmsko opismenjevanje otrok in mladostnikov. Zanje po vsej Sloveniji pripravljamo različne filmskovzgojne delavnice, predavanja, filmski tabor in filmsko mentorstvo na daljavo. Svojo dejavnost Vizojevci izvajamo v kinematografih, v naravi, po šolah in drugih vzgojno-izobraževalnih zavodih, knjižnicah ter na filmskih festivalih po vsej Sloveniji. S svojimi filmskovzgojnimi programi mladim različnih starosti pomagamo izostriti kritični pogled na sedmo umetnost in z njo povezane medijske vsebine ter jih povezati z učnim procesom v šolah predvsem pa skozi vseživljenjsko učenje izven institucij. Vizo svoje delovanje usmerja tudi širše v kulturno-umetnostno vzgojo vizualne umetnosti nasploh.

kontakt
Rok Govednik, direktor in programski vodja
telefon:
 031 353 855
e-mail: rok.govednik@vizo.si

Dejavnosti

Pedagoško vodeni pogovori o(b) filmih (VV, OŠ/1, OŠ/2, OŠ/3, SŠ)
Skupaj z učenci si ogledamo zanje primeren film. Pogovor sestavlja uvod, ki opozori na ključne sestavine, priporočljive za glavne poudarke v filmu, večina pogovora pa sledi videnim vsebinam, saj lahko te sicer ostanejo nerazumljene in posledično nereflektirane. Program poteka v kinematografih, vzgojno-izobraževalnih zavodih (šolah) ali v knjižnicah.

Multimedijska filmska predavanja za otroke in mladostnike na različne teme (OŠ/3, SŠ)
Vsa Vizojeva predavanja so pospremljena z referenčnim video gradivom in filmskimi izseki. Glede na izbrano tematiko predstavljamo začetke filmske umetnosti in njen razvoj. Osredotočamo se na ključne vidike filmske zgodovine; na razvoj filmskih izraznih sredstev in vzpostavljanje novih estetskih paradigem. Vsa predavanja je mogoče prilagoditi glede na izbrani tematski sklop (fokus) in čas izvedbe. Potekajo po šolah.

Mad About Film poletni filmski tabor za mlade – v Beli krajini (OŠ/1, OŠ/2, OŠ/3, SŠ)
Zavod Vizo vsako poletje v začetku avgusta izvede filmski tabor za mlade filmske navdušence od 15. do 19. leta. Skupaj z njimi v neokrnjeni belokranjski naravi preživljamo intenziven filmski teden. Gledamo filme, se o njih pogovarjamo, obiščejo nas filmski ustvarjalci, ustvarjamo filmski festival, izvajamo ustvarjalne in kritiške filmske delavnice, in kakor se le da, v brezskrbnosti poletnih dni živimo film. Ne manjka pa niti kopanja in druženja!

Mad About Film spletna filmska revija za mlade – www.madaboutfilm.si (OŠ/3, SŠ, strokovni delavci)
V naši spletni reviji, ki izhaja enkrat mesečno, in sicer vsakega 21. v mesecu, so na voljo intervjuji, prispevki in mentorski priročniki, ustvarjeni z namenom predstavitve filmskega sveta in filmskih vsebin na poljuden način, ki je blizu mladostnikom; objavljamo pa tudi prispevke, nastale na naših delavnicah. Prek mentorstva, strokovnih predavanj in praktičnih delavnic želimo mlade angažirati, da tudi sami začnejo ustvarjati različne, s filmom povezane vsebine, ki jih zanimajo.

Multimedijska predavanja o filmu in medijski vzgoji – seminarji za učitelje (strokovni delavci)
Izvajamo predavanja za učitelje in pedagoške delavce o bolj specifičnih filmskih temah (filmska zgodovina, filmsko-izrazna sredstva, razvoj scenarija, filmska produkcija, filmska igra, filmska glasba ipd.). Pogosto tudi v sodelovanju s strokovnimi gosti. Namen posameznega seminarja je učiteljem ponuditi poglobljeno razumevanje filmske umetnosti in možnosti didaktične uporabe filma pri pouku. Izvajamo tudi predavanja o medijski vzgoji (vpliv medijev, teorije občinstva, kritične teorije medijev itd.).