Zavod VIZO

FOŠ in RF Filmska delavnica, Strokovno usposabljanje, Šolska projekcija (s pogovorom) Po Sloveniji

Zavod za uveljavljanje vizualne kulture Vizo (www.vizo.si) je neprofitni zavod z namenom izvajanja kulturne in vzgojno-izobraževalne dejavnosti na področju filmske ter druge vizualne umetnosti. Zavod pripravlja kakovostne filmske vsebine za šole, vrtce, kina, knjižnice, festivale in druge zainteresirane organizacije po vsej Sloveniji, vse pa ustrezno opremi s spremljevalnim programom filmske vzgoje. Vizo svoje poslanstvo delovanja posveča predvsem pripravi in izvedbi kakovostnih programov na področju filmske kulture za otroke in mlade. Velik pomen daje tudi razvijanju filmsko-vzgojnih metod poučevanja in povezovanju z drugimi kulturnimi in družbeno-angažiranimi projekti ter organizacijami doma in v tujini. Vizo ima status kulturne organizacije v javnem interesu, status prostovoljske organizacije, je član CNVOS združenja, njegov program za mlade Mad About Film pa ima tudi status medija. Vizo je vključen tudi v evropski katalog Film Literacy Initiatives 2014 (CED).

Filmsko-vzgojne vsebine
Raznovrstno ponudbo predavanj, pogovorov ob izbranih filmih in delavnic za otroke, mlade in odrasle najdete v Katalogu ponudbe za vzgojno-izobraževalne zavode in kulturne organizacije na povezavi.

Za več informacij obiščite uradno spletno stran ali kontaktirajte programskega vodjo, Roka Govednika:
rok.govednik@vizo.si
031 353 855

Mad About Film
Projekt Mad About Film (MAF) je nastal z željo po vzpostaviti prostora, ki bi mladim ponudil priložnost neformalnega izobraževanja o filmu tako na teoretski kot na praktični ravni. V spletni reviji, ki izhaja enkrat mesečno, in sicer vsakega 21. v mesecu, so na voljo intervjuji, prispevki in mentorski priričniki, ustvarjeni z namenom predstavitve filmskega sveta in filmskih vsebin na poljuden način. V okviru projekta poteka tudi poletni filmski tabor za mlade.

Za več informacij kontaktirajte Roka Govednika.