dr. Peter Stanković: Šestdeseta leta: avtorski film

RF

Od leta 1960 naprej se je v domači kinematografiji pojavil niz filmov, ki so vsak na svoj način prelomili s filmskimi načeli, uveljavljenimi v petdesetih letih, in s svojimi inovacijami odprli vrata še povsem novim horizontom filmske ustvarjalnosti. Od tradicije se trgajo tako rekoč vsi slovenski filmi tistega časa. Kljub temu lahko kot prelomne izpostavimo tri, ki so bili narejeni že na samem začetku desetletja: Akcijo (Jane Kavčič, 1960), ki je v domačo kinematografijo vnesla subjektivizem, Veselico (Jože Babič, 1960), ki je vključevala kritiko obstoječih družbenih razmer, ter Ples v dežju (Boštjan Hladnik, 1961), ki je gradil na formalni igrivosti. Ker subjektivizem, družbeno kritiko in poigravanje z izraznimi sredstvi običajno povezujemo z modernističnimi prevpraševanji uveljavljenih načel umetniškega ustvarjanja, nekateri avtorji to desetletje v slovenskem filmu označujejo kar kot obdobje modernizma. Takšna oznaka je glede na povedano utemeljena, toda po drugi strani je tudi nekoliko nerodna, saj je v tem času poleg modernističnih filmov (ob omenjenih so tu še na primer Balada o trobenti in oblaku [France Štiglic, 1961], Grajski biki [Jože Pogačnik, 1967] in Na papirnatih avionih [Matjaž Klopčič, 1967]) nastalo tudi precej konvencionalnih (Srečno, Kekec! [Jože Gale, 1963], Ne joči, Peter [France Štiglic, 1964], Samorastniki [Igor Pretnar, 1963]), ki jih je težko povezati z bolj radikalnimi modernističnimi iskanji. V skladu s tem šestdeseta leta v slovenski kinematografiji v tej knjigi opredeljujemo kot obdobje avtorskega filma. Razlog za to je dejstvo, da je iskanje avtorsko izčiščenih filmskih izrazov prepoznavna značilnost slovenske kinematografije tega obdobja nasploh, saj je usmerjalo tako modernistična iskanja kot tudi večino ostalih filmov (skratka tudi tistih pripovedno bolj konvencionalnih), koncept avtorstva pa domači film povezuje tudi s francoskim novim valom, ki je močno zaznamoval celotno svetovno kinematografijo šestdesetih let, tudi slovensko.

V predavanju bomo predstavili ključne filme tega obdobja in njihovo vlogo v razvoju domače kinematografije.