dr. Matic Majcen: Film in oko: biološki temelji gledanja gibljivih podob

RF

Gledanje filma danes predstavlja eno najbolj samoumevnih vsakodnevnih početij. A čeprav se na zavestni ravni pri gledanju v zaslon osredotočamo na sprejemanje vizualnih in zvočnih informacij, pa na nezavedni ravni poteka še ena, mnogo bolj temeljna komunikacija – med podobo in našim očesom. Različne tehnologije predvajanja filma nam podobe podajajo na raznovrstne načine, ki jih običajno sploh ne opazimo, a so izredno pomembne za to, da film sploh lahko vidimo in spremljamo. V predavanju bomo razširili naša ustaljena obzorja filma še na ta vidik filmske umetnosti ter razkrili, kakšna je vloga našega očesa tako v kinu kot v vsakdanjem življenju.