Seznam priporočene literature

FOŠ in RF 0 komentarjev

Seznam priporočene literature za vse izvajalce predmeta filmska-vzgoja in ostale strokovne delavce. Dr. Maja Krajnc in dr. Andrej Šprah iz Slovenske kinoteke sta ga pripravila v okviru seminarja Filmska vzgoja v osnovni/srednji šoli (2019) v organizaciji Zavoda za šolstvo. 

Priporočena literatura
Pripravila: Andrej Šprah in Maja Krajnc (Razumevanje filma – Slovenska kinoteka)

Bazin, André, 2010: Kaj je film?, Ljubljana, Društvo za širjenje filmske kulture Kino!.
Bergala, Alain, 2016: Vzgoja za film: razprava o poučevanju filma v šolah in drugih okoljih, prev. Jernej Pribošič, Ljubljana, Društvo za širjenje filmske kulture Kino!, Membrana.
Borčič, Mirjana, 1990: Umetnostna vzgoja. Osnove filmske umetnosti [priročnik za učence],
Ljubljana, Mladinska knjiga.
Borčić, Mirjana, 1997: Z glavo ob zid: filmska vzgoja včeraj - za danes in jutri [zbirka zapisov o filmski vzgoji], Ljubljana, Infomedia 3 filming.
Borčić, Mirjana, 2014: Odstiranje pogleda: spomini, izkušnje, spoznanja, Ljubljana, Javni zavod Kinodvor, Slovenska kinoteka,
Bordwell, David, 2012: Pripoved v igranem filmu, prev. Zdenko Vrdlovec, Slavica Jesenovec Petrović in Borut Petrović Jesenovec, Ljubljana, Umco, Slovenska kinoteka.
Elsaesser, Thomas in Hagener, Malte, 2015: Teorija filma: uvod skozi čute, prev. Polona Petek, Ljubljana, Slovenska kinoteka.
Figgis, Mike, 2008: Kako narediti film z digitalno tehnologijo: priročnik za filmske zanesenjake, prev. Slavica Jesenovec Petrović in Borut Petrović Jesenovec, Ljubljana, UMco, Slovenska kinoteka.
Film v razredu [Dva medija], 2012: ur. Tamara Bosnič – Ljubljana, Gimnazija Bežigrad.
Film pri pouku: prakse in izzivi, 2012: Dušan Rutar ... [ et. al. ], Ljubljana, Zavod Republike Slovenije za šolstvo.
Giannetti, Louis, 2008: Razumeti film, prev. Andrej Hiti Ožinger, Slavica Jesenovec Petrović in Borut Petrović Jesenovec, Ljubljana, Umco, Slovenska kinoteka.
Grove, Elliot, 2010: 130 projektov za uvod v snemanje filmov, prev. Andrej Hiti Ožinger, Ljubljana, UMco, Slovenska kinoteka.
Jovanović, Jovan, 2008: Uvod v filmsko mišljenje, prev. Sebastijan Milovanovič Jarh, Ljubljana, UMco.
Kavčič, Bojan in Vrdlovec, Zdenko, 1999: Filmski leksikon, Ljubljana, Modrijan.
Knjiga o filmu: tretja izdaja, 2007: ur. Pam Cook, prev. Ana Bohte ... [et al.], Ljubljana, UMco, Slovenska kinoteka.
Krajnc, Maja, 2012: Osnove filmske ustvarjalnosti: izobraževalno gradivo za srednje šole, Ljubljana, Slovenska kinoteka.
Pelko, Stojan, 2014: Filmski pojmovnik za mlade, Maribor, Aristej.
Reichenberg, Mitja, 2013: Poslušajmo filme: filmska glasba skozi žanre in druge svetove, Ljubljana, UMco.
Robar-Dorin, Filip, 2008: Resničnost in resnica v dokumentarnem filmu: razvoj in dosežki neumišljenega filma v svetu in doma knjiga, Ljubljana, Umco, Slovenska kinoteka.
Rudolf, Matevž, 2013: Ko beseda podobo najde: slovenska literatura in film v teoriji in praksi, Ljubljana, UMco, Slovenska kinoteka.
Stanković, Peter, 2013: Zgodovina slovenskega celovečernega igranega filma: 1, Slovenski klasični film (1931-1988), Ljubljana, Fakulteta za družbene vede.
Šprah, Andrej, 2010: Prizorišče odpora: sodobni dokumentarni film in zagate postdokumentarne kulture, Ljubljana: Društvo za širjenje filmske kulture Kino!.
Štefančič, Marcel, jr., 2016: Slovenski film 2.0 : kritična enciklopedija slovenskega celovečernega filma 1991-2016, Ljubljana, UMco.
Tarkovski, Andej, 1997: Ujeti čas: razmišljanja o filmu, prev. Igor Koršič, Ljubljana, EWO.
Thompson, Kristin in Bordwell, David, 2009: Svetovna zgodovina filma: tretja izdaja, prev. Saš Jovanovski ... [et al.], Ljubljana, UMco, Slovenska kinoteka.
Vrdlovec, Zdenko, 2014: Zgodovina filma na Slovenskem: 1896-2011, Ljubljana, UMco.
Zorman, Barbara, 2009: Sence besede: filmske priredbe slovenske literature: (1948-1979),
Koper, Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Založba Annales, Zgodovinsko društvo za južno Primorsko.

Seznam priporočene literature