Filmski pojmovnik za mlade

FOŠ in RF Stojan Pelko, Aristej, 2005 (ponatis 2014) 0 komentarjev

Filmski pojmovnik za mlade nam predstavi film kot medij našega časa, pri čemer ga zanima predvsem, katero mesto v njem zasedamo filmski gledalci, in se po tem izvirnem  pristopu močno razlikuje od tradicionalnih knjig o filmu.

Osnovni podatki o literaturi

Avtor/ica: Stojan Pelko Založba: Aristej Leto izdaje: 2005 (ponatis 2014)

Stojan Pelko nam s pomočjo zgodb, zmontiranih kot filmske sekvence, pripoveduje, kako so nastajale filmske podobe, kako so se rojevale legende in oblikovala gibanja, katera so filmska izrazna sredstva in poklici, kdo so najpomembnejši avtorji, žanri, zvezdniki in najboljši filmi vseh časov, kam se usmerja filmska industrija, kako se o filmu piše in kako nam film pomaga misliti svet. Slovenskemu filmu je posvečeno posebno poglavje.

Stojan Pelko je filmski publicist. Na Filozofski fakulteti v Ljubljani predava filmsko  teorijo in zgodovino.