Podelitev priznanja Franceta Brenka: Oroslan

RF

France Brenk velja za neutrudnega in vsestranskega filmskega delavca. Bil je pionir, aktivist, organizator, funkcionar, zgodovinar, literat, publicist, prevajalec, pedagog in še marsikaj. Društvo za širjenje filmske kulture KINO! se njegovemu delu poklanja s podelitvijo priznanja Franceta Brenka, ki ga vsako leto podeli filmski ustvarjalki ali ustvarjalcu za izjemne dosežke na področju filmske kulture v preteklem letu. V četrtek, 30. januarja bo priznanje prejel Matjaž Ivanišin za film Oroslan (2019).

***Kratkim formalnostim bo sledila filmska projekcija zmagovalnega filma.

O filmu:
Ivanišin z vsakim novim delom izumi novo razmerje fikcije in dokumentarnosti. Po metodi odvzemanja – nizali so situacije, ki so jih počasi čistili do osnove – je Ivanišin zgradil preprost filmski svet. Oroslan je konstrukt, fiktivni lik, okrog katerega Ivanišin po zgodbi Zdravka Duše splete osebno porabsko filmsko poemo.

Vstop je prost, zatorej pripeljite družbo!

Lepo vabljeni!

»To, da nekdo je nekdo, pa hkrati ni; mislim, da je to tudi del Oroslana in Porabja. Da so konkretne stvari, ki so tam, ampak hkrati niso takšne, kot so, ali pa ljudje ne predstavljajo nujno samih sebe. Na neki način predstavljajo sebe, ampak hkrati niso oni, ker so potem v fikciji in so vzpostavljeni znotraj zgodbe, kot taki živijo le v naši zgodbi. Hkrati pa vsak od njih, vsak od nas prinaša v to zgodbo nekaj resničnega, v smislu pripovedi zgodbe, anekdote.« Matjaž Ivanišin v pogovoru za KINO! 39