montažna sekvenca

RF

Segment filma, ki skrajšano povzema neki dogodek ali z nekaj tipičnimi ali simbolnimi podobami ponazarja neki časovni potek.